Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 2 lớp 8

Thi học kì 2 năm 2020 môn Hóa lớp 8 trường THCS Thăng Long: Xác định khối lượng của H2SO4 có trong 200ml dung dịch H2SO41M

Đề thi cuối năm lớp 8 trường THCS Thăng Long, Phòng GD & ĐT Kinh Môn môn Hóa học năm học 2019 -2020. Xem đề thi tại đây

Câu 1. (2 điểm): Phân loại và gọi tên các hợp chất sau: SO2, FeO, MgO, P2O3

Câu 2 (2 điểm): Hoàn thành các phương trình hóa học sau (Ghi rõ điều kiện và cân bằng phương trình)

a. S+………….-> SO2

b. ….…+.…….-> SO3

Advertisements (Quảng cáo)

c. ….….+ H2SO4-> FeSO4 + …..

d. ….….+ ………-> NaOH + H2

Câu 3 (2 điểm): Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất khí sau: O2, H2, CO2

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 4 (1 điểm): Xác định khối lượng của H2SO4 có trong 200ml dung dịch H2SO41M

Câu 5 (3 điểm): Hòa tan hết 11,2 gam Fe cần vừa đủ 200 gam dung dịch H2SO4

a. Tính thể tích khí H2thoát ra (đktc)

b. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch H2SO4cần dùng

c. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch sau phản ứng

(Fe = 56, H = 1, S = 32)

Advertisements (Quảng cáo)