Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6

Nhanh tay xem ngay Đề thi học kì 2 lớp 6 toán năm 2016 – 2017 có đáp án

Đề thi học kì 2 lớp 6 Toán năm 2016 – 2017 có đáp án. Câu 19: Cho hai góc phụ nhau trong đó có một góc bằng 700. Góc còn lại bằng bao nhiêu ?

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM 2016 – 2017

MÔN: TOÁN – KHỐI 6

Thời gian làm bài 90 phút

I. Trắc nghiệm (5 điểm)

Khoanh tròn vào đáp án đúng

1: Tập hợp gồm các ước của 13 là

A. {1; -1; 13; -13}   
B.{1; -1; 13}  
C.{1;13;-13}  
D.{1;13}

2: Trong các cách viết sau đây, cách viết nào không cho ta phân số ?

3: Số đối của -7/13 là

4: Số nghịch đảo của -6/11 là

5: Khi rút gọn phân số 27/-63 ta được phân số tối giản là

6: Dãy số nào sau đây sắp xếp theo thứ tự tăng dần?

7:  Cho đường tròn (O; 2cm) và điểm P nằm trên đường tròn. Khoảng cách từ O đến P là

Advertisements (Quảng cáo)

A. lớn hơn 2 cm.  
B.nhỏ hơn 2cm.

C.bằng 2cm.      
D.không bằng 2cm.

8: Hỗn số  viết dưới dạng phân số là:

9: 2/3 của 8,7 bằng bao nhiêu

A. 5,8      
B.0,58      
C.8,5          
D.13,05

10: Giá trị của a bằng bao nhiêu nếu 2/5 của a bằng 4 ?

A. 10.    
B.12.      
C.14.        
D.16.

11: Cho 

Hỏi giá trị của x là số nào trong các số sau?

Advertisements (Quảng cáo)

12: 2/7 số  bi của Hùng là 6 viên. Hỏi Hùng có bao nhiêu viên bi?

13: Trong đậu đen nấu chín, tỉ lệ chất đạm chiếm 24%. Tính số kilogam đậu đen đã nấu chín để có 1,2 kg chất đạm

A. 5kg        
B.0,288kg        
C.2880kg        
D.0,05kg

14: Cho góc xOy có số đo bằng 600. Hỏi số đo của góc xOy bằng mấy phần số đo của góc bẹt?

15: Trong 40kg nước biển có 2kg muối. Tỉ số phần trăm muối trong nước biển?

A. 5%          
B.0,05%

16: Tìm tỉ lệ xích của một bản đồ, biết quãng đường từ Hà Nội đến Thái Nguyên trên bản đồ là 4cm còn trong thực tế là 80km

A. 1: 2000000        
B.1: 20000      
C.1: 200  
D.1: 20

17: Cho hình vẽ:

19: Cho hai góc phụ nhau trong đó có một góc bằng 700. Góc còn lại bằng bao nhiêu ?

A. 200     
B.1100     
C.900           
D.300

20: Cho 

Hỏi giá trị của y là số nào trong các số sau?

II. Tự luận (5 điểm)

1: Tính:

2: Ba đội công nhân có tất cả 192 người. Số người đội I chiếm ¼ tổng số. Số người đội II bằng 125% đội I. Tính số người đội III?

3:  Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA, vẽ các tia OB và OC sao cho góc AOB=1000, góc AOC = 500.

a) Trong ba tia OA, OB, OC tia nào nằm giữa hai tia còn lại, vì sao ?
b) Tia OC có phải là tia phân giác của góc AOB không, vì sao ?
c)  Vẽ tia OD là tia đối của tia OB.Tính số đo của góc COD?


ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM

I. Trắc nghiệm (5 điểm)

Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án A A A A A A A A A A
Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Đáp án A A A A A A A A A A

II. Tự luận (5 điểm)

Advertisements (Quảng cáo)