Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6

Đề thi học kì 2 toán lớp 6 – trường THCS Bình Minh có đáp án năm 2016

CHIA SẺ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BÌNH MINH

ĐỀ THI HỌC KÌ 2

MÔN: TOÁN – LỚP 6

NĂM HỌC 2015 – 2016

Thời gian làm bài 90 phút

Bài 1: ( 2,25 đ ):

a) Thế nào là hai số nghịch đảo của nhau ?

Áp dụng: Tìm số x biết : -7/5.x = 1

b) Vẽ và nêu cách vẽ tam giác ABC biết ba cạnh AB = 5cm, BC = 4cm và AC = 3cm.

Bài 2: ( 2 đ ):

Thực hiện phép tính:

2016-05-06_212215

Bài 3: ( 1đ ):

Tìm x biết:

2016-05-06_212322

Bài 4: ( 2đ ):

Quãng đường từ nhà đến trường dài 2000 m . Tuấn đi bộ được 2/5 quãng đường chợtgặp Minh đi xe đạp đến, Minh chở Tuấn đi xe đạp đến trường.

a. Tính quãng đường Tuấn đi bộ và đi xe đạp?

b. Tìm tỉ số phần trăm của quãng đường Tuấn đi bộ và quãng đường từ nhà đến trường?

Bài 5: ( 2,25 đ ):

Trên nữa mặt phẳng bờ chứa tia Ox. Vẽ hai tia Oy, Oz sao cho xÔy = 1200 , xÔz = 300

a. Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao ?

b. Tính yÔz ?

c. Vẽ hai tia Ot, Ot’ lần lượt là phân giác của xOz và zOy . Tính góc tÔt ?

Bài 6: ( 0,5 đ ):

Tính tổng:

2016-05-06_212617

___- HẾT ____

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN 6

Bài 1.

a) Hai số gọi là nghịch đảo cua nhau nếu tích của chúng bằng 1. (0,5 điểm)

x = -5/7    (0,5 điểm)

b) Vẽ hình chính xác    (0,75 điểm)

Cách vẽ:  + Vẽ đoạn thẳng AB = 5cm

+ Vẽ cung tròn tâm A bán kính 3 cm.

+ Vẽ cung tròn tâm B bán kính 4 cm.

+ Lấy một giao điểm của hai cung tròn là điểm C.

                     + Vẽ đoạn thẳng AC , BC ta được ΔABC  (0,5)

Bài 2.

2016-05-06_212857 1 điểm

2016-05-06_212932 0,5 điểm

2016-05-06_213014 0,5 điểm

Bài 3.

2016-05-06_213049 Mỗi ý đúng 0,5 điểm

Bài 4.

a) Quãng đường Tuấn đi bộ là : 2000. 2/5= 800 m

Quãng đường Tuấn đi xe đạp là : 2000 – 800 = 1200 m. (0,5đ)

b) Tỉ số phần trăm của quãng đường Tuấn đi bộ và quãng đường từ nhà đến trường là : 2016-05-06_213222= 40%    (0,5đ)

Bài 5.

2016-05-06_213303

a)  Ta có: Oy, Oz cùng nằm trên một nữa mặt phẳng bờ Ox.

và  ∠xOz < ∠xOy  (0,5 điểm)

b) Theo câu a ta có: ∠xOz + ∠zOy = ∠xOy

hay  300  + ∠zOy = 1200 ⇒ ∠zOy = 1200 – 300 = 900 . (0,5 điểm)

2016-05-06_213649 (0,5 điểm)

c.    Vì Ot là tia phân giác của xOz  ⇒ 2016-05-06_213609 Vì Ot là tia phân giác của yOz => Theo câu a ta có : tOt = tOz + zOt = 150 + 450 = 600   (0,5 điểm)

Bài 6. 

2016-05-06_213811

( Mọi cách giải khác đúng vẫn ghi điểm tối đa )