Trang Chủ Lớp 4 Đề thi học kì 2 lớp 4

Đề kiểm tra học kì 2 môn Khoa học lớp 4 có đáp án – Uông Bí năm 2016

CHIA SẺ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO UÔNG BÍ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN HƯNG ĐẠO

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM: 2015 – 2016

MÔN: KHOA HỌC – LỚP 4

Thời gian: 40 phút (không kể phát đề)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (8 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

1: Tại sao không nên để nhiều hoa tươi và cây cảnh trong phòng ngủ đóng kín cửa lại? (1 điểm)

A. Vì hoa và cây hô hấp hút khí các-bô-níc và thải ra khí o-xi làm con người thiếu các-bô-níc để thở.

B.Vì hoa và cây hô hấp hút khí ô-xi và thải ra khí các- bô- níc làm con người thiếu ô-xi để thở.

C.Vì hoa tươi toả ra mùi hương làm ta khó ngủ.

D.Cả ba ý trên

2: Âm thanh phát ra do đâu? (0,5 điểm)

A. Xe ô tô chạy trên đường

B.Tiếng người nói

C.Gõ lên mặt trống

D.Do các vật rung động phát ra

3: Nhiệt độ cơ thể của người khỏe mạnh là bao nhiêu?(1 điểm)

A. 350C

B.360C

C.370C

D.380C

4: Động vật cần gì để sống? (1 điểm)

A. Không khí, thức ăn

B.Nước uống, ánh sáng

C.Thức ăn, nước uống

D.Không khí, nước, ánh sáng, thức ăn

5: Sự trao đổi khí trong quá trình quang hợp thực vật thải ra chất gì? (1 điểm)

A. Khí các – bô – níc

B.Khí ô – xi

C.Nước tiểu, các chất thải khác

D.Tất cả các ý trên

6: Để đo nhiệt độ ta sử dụng: (1 điểm)

A. Nhiệt kế

B.Vũ kế

C.Am – pe kế

D.Thuỷ kế

7: Trong tự nhiên, các chuỗi thức ăn thường được bắt đầu từ sinh vật nào?

(0,5 điểm)

A. Thực vật

B.Động vật

C.Con người

D.Vi khuẩn

8: Âm thanh (tiếng ồn) quá lớn với con người sẽ: (1 điểm)

A. Ảnh hưởng tới sức khoẻ con người

B.Có lợi cho sức khoẻ con người

C.Không làm sao

D.Tất cả các ý trên

9: Đánh mũi tên vào sơ đồ dưới đây để thể hiện sinh vật này là thức ăn của sinh vật kia (1 điểm)

Lá ngô  ——->       Châu chấu    ——->      Ếch

II. PHẦN TỰ LUẬN: (2 điểm)

1: Điều gì xảy ra với thực vật nếu không có ánh sáng ? (0,5 điểm)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2: Nêu những trường hợp ánh sáng có thể gây hại cho mắt ? (1 điểm)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3: Vẽ sơ đồ sự trao đổi thức ăn ở thực vật (0,5 điểm)

2016-05-06_210007

__- HẾT ___

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM

MÔN KHOA HỌC – LỚP 4

Năm học: 2015 – 2016

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (8 điểm)

1: B (1 điểm)

2: D (0,5 điểm)

3: C (1 điểm)

4: D (1 điểm)

5: B (1 điểm)

6: A (0,5 điểm)

7: A (1 điểm)

8: A (1 điểm)

9: Lá ngô  ——->   Châu chấu   ——->   Ếch   (1 điểm)

 II. PHẦN TỰ LUẬN: (2 điểm)

1: Điều gì xảy ra với thực vật nếu không có ánh sáng ? (0,5 điểm)

– Không có ánh sáng, thực vật sẽ mau chóng tàn lụi vì chúng cần ánh sáng để duy trì sự sống.

 2: Nêu những trường hợp ánh sáng có thể gây hại cho mắt ? (1 điểm)

– Ánh sáng không thích hợp có thể gây hại cho mắt.                          (0,25 điểm)

– Ánh sáng quá mạnh chiếu vào mắt có thể làm hỏng mắt.                 (0,25 điểm)

– Học, đọc sách dưới ánh sáng quá yếu hoặc quá mạnh đều gây hại cho mắt. (0,25 điểm)

– Nhìn quá lâu vào màn hình máy tính, ti – vi cũng làm hại mắt.        (0,25 điểm)

3: Vẽ sơ đồ sự trao đổi thức ăn ở thực vật (0,5 điểm)

Sơ đồ sự trao đổi thức ăn ở thực vật:

2016-05-06_210256