Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6

Đáp án và Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 mới cập nhật năm 2016 – 2017

Thi học kỳ 2 lớp 6 môn Toán năm học 2016 – 2017 có đáp án. TRẮC NGHIỆM: (4điểm) Hãy khoanh tròn vào câu đúng nhất trong các câu sau Câu 1: Trong các cách viết sau đây, cách viết nào không cho ta phân số ?

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 NĂM 2017

MÔN: TOÁN – LỚP 6

Thời gian làm bài 90 phút

I. TRẮC NGHIỆM: (4điểm) Hãy khoanh tròn vào câu đúng nhất trong các câu sau:

1: Trong các cách viết sau đây, cách viết nào không cho ta phân số ?

2: Số nghịch đảo của -6/11 là:

3: Khi rút gọn phân -27/63 ta được phân số tối giản là:

Advertisements (Quảng cáo)

4: 3/4 của 60 là:

A. 45 B.30 C.40 D.50

5: Số đối của -7/13 là:

6: Hỗn số  viết dưới dạng phân số là:

7: Giá trị của a bằng bao nhiêu nếu 2/5 của a bằng 4 ?

Advertisements (Quảng cáo)

A. 10 B.12 C.14 D.16

8: Cho hai góc kề bù trong đó có một góc bằng 700. Góc còn lại bằng bao nhiêu ?

A. 1100 B.1000 C.900 D.1200

II. TỰ LUẬN: (6điểm)

1: (1,5 điểm) Thực hiện các phép tính sau:

2: (1 điểm) Tính nhanh:

3: (2,0 điểm) Khối 6 của một trường có tổng cộng 90 học sinh. Trong dịp tổng kết cuối năm thống kê được: Số học sinh giỏi bằng 1/6 số học sinh cả khối, số học sinh khá bằng 40% số học sinh cả khối. Số học sinh trung bình bằng 1/3 số học sinh cả khối, còn lại là học sinh yếu. Tính số học sinh mỗi loại.

Bài 4: (1,5 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ góc xOt = 40và góc xOy = 800.

a. Tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao ?

b. Tính góc yOt ?

c. Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy không ? Vì sao ?


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI

I. TRẮC NGHIỆM: Mỗi câu đúng 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án A A A A A A A A

II. TỰ LUẬN:

Advertisements (Quảng cáo)