Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6 Xem ngay Đáp án và đề thi cuối kì 1 lớp 6...

Xem ngay Đáp án và đề thi cuối kì 1 lớp 6 môn Toán – Vĩnh Phúc mới nhất 2017

CHIA SẺ

Sau đây là Đề kì 1 môn Toán 6 phòng GD&ĐT Tam Đảo, Vĩnh Phúc năm học 2017 – 2018 là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho quý thầy cô cũng như học sinh trong quá trình ôn luyện kiến thức Toán 6 chuẩn bị cho bài thi học kì 1.

PHÒNG GD&ĐT TAM ĐẢO

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN: TOÁN 6

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm):

Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau:

Câu 1. Cho M = {8;12;14} trong các cách viết sau, cách viết nào Đúng?

Câu 2. Kết quả của phép tính 5.23 + 5.32 – 6.7 bằng:

A. 43    B. 45     C. 18       D. 28

Câu 3. Cho A = {x ∈ Z/ -3 < x < 1}. Số phần tử của tập hợp A là:

A. 3    B. 4         C. 5         D. 6

Câu 4. ƯCLN(12; 24; 6) bằng:

A. 12      B. 6      C. 3        D. 24

Câu 5. Tổng 21 + 43 + 2012 chia hết cho số nào sau đây:

A. 3     B. 9     C. 5        D. 7

Câu 6.Cách phân tích ra thừa số nguyên tố nào sau đây là đúng?

A. 300=22.3.25     B. 300=3.4.52

C. 300=2.3.5.10    D. 300=22.3.52

Câu 7. Cho bốn điểm A, B, C, D thẳng hàng. Có số đoạn thẳng là:

A. 6       B. 5      C. 4     D. Một kết quả khác

Câu 8. Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB nếu:

- Quảng cáo -

A. MA = MB          B. AM + MB = AB

C. AM = MB = AB/2       D. Đáp án khác

PHẦN II. TỰ LUẬN (6 điểm):

Câu 9. (1,0 điểm). Thực hiện phép tính:

a) 75 – ( 3.52 – 4.23)

Câu 10 (1,0 điểm). Tìm x biết

a) 12.x – 64 = 25          b) 36 – x : 2 = 16

Câu 11 (1,5 điểm).

Số học sinh của một trường khi xếp thành 12 hàng ,18 hàng, 21 hàng đều vừa đủ.Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh? Biết số học sinh  trong khoảng từ 500 đến 600.

Câu 12 (1,5 điểm).

Vẽ đoạn thẳng AB dài 8 cm. Trên tia AB lấy điểm M sao cho AM = 4cm

a) Tính độ dài của đoạn thẳng MB.

b) So sánh AM và MB.

c) Điểm M có là trung điểm của đoạn AB không? Vì sao?

Câu 13 (1,0 điểm).

Cho M = 1+ 3+32 + 33 + 34 + …+ 399 + 3100 . Tìm số dư khi chia M cho 13, chia M cho 40 .

——– HẾT ———-

HƯỚNG DẪN CHẤM

______ HẾT _______

Xem thêm đề thi cuối kì 1 Toán 6 – Tứ Kỳ, Hải Dương