Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 2 lớp 8

Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Địa trường THCS Phú Hòa Đông: Bảng cơ cấu diện tích ba nhóm đất chính của nước ta vẽ biểu đồ hình tròn biểu hiện cơ cấu diện tích ba nhóm của nước ta

CHIA SẺ

Mời các em cùng tham khảo chi tiết đề kiểm tra cuối năm môn Địa Lý lớp 8 năm học 2019 – 2020 của trường THCS Phú Hòa Đông, đề thi gồm 3 câu hỏi tự luận.

Câu 1 (3,5 điểm)

Dựa vào tập bản đồ và kiến thức đã học, hãy trình bày và giải thích đặc điểm chung của địa hình Việt Nam

Câu 2 (3,0 điểm)

Dựa vào tập bản đồ Địa lý 8 (trang 20 – 21), hãy chọn 6 đơn vị hành chính liền kề nhau và hoàn thành bằng thống kê theo mẫu

STT Đơn vị hành chính Dân số

(nghìn người)

Diện tích

(km2)

Mật độ dân số

(người km2)

1        
2        
3        
4        
5        
6        

Câu 3 (3,5 điểm)

Bảng cơ cấu diện tích ba nhóm đất chính của nước ta

Các nhóm đất chính Tỉ lệ %
Đất Feralit 65.0
Đất núi cao 11.0
Đất phù sa 24.0

a. Vẽ biểu đồ hình tròn biểu hiện cơ cấu diện tích ba nhóm của nước ta

b. Nêu nhận xét