Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 2 lớp 8

Thi học kì 2 môn GDCD lớp 8 trường THCS Bình Giang: Thế nào là quyền tự do ngôn luận? Em đã thể hiện quyền tự do ngôn luận của mình trong những trường hợp nào?

Dưới đây là chi tiết đề thi môn GDCD lớp 8 của Phòng GD & ĐT Hòn Đất, trường THCS Bình Giang. Tham khảo đề thi tại đây.

Câu 1: (2,0 điểm)

Pháp luật là gì? Nêu những đặc điểm của pháp luật?

Câu 2: (1,0 điểm)

Nghi ngờ một địa điểm là nơi buôn bán, tiêm chích ma tuý, em sẽ xử lý như thế nào?

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 3: (2,0 điểm)

Thế nào là quyền tự do ngôn luận? Em đã thể hiện quyền tự do ngôn luận của mình trong những trường hợp nào?

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 4: (2,0 điểm)

Theo Hiến pháp năm 1992, bộ máy Nhà nước ta gồm các cơ quan quyền lực Nhà nước; cơ quan quản lí Nhà nước; cơ quan xét xử; cơ quan kiểm sát. Hãy sắp xếp các cơ quan sau đây vào hệ thống các cơ quan nêu trên: Quốc hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Toà án nhân dân tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Câu 5: (3,0 điểm)

Bình nhặt được một túi xách nhỏ, bên trong có tiền, giấy CMND mang tên Nguyễn Văn Hòa và các giấy tờ khác. Do chơi game hết tiền học phí, Bình lấy tiền và bỏ các giấy tờ khác đi.

a) Bình hành động như vậy là đúng hay sai? Vì sao?

b) Nếu em là Bình, em sẽ hành động như thế nào?

Advertisements (Quảng cáo)