Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6 Thi kì 1 môn Toán lớp 6 Quận Tân Phú HCM Tìm...

Thi kì 1 môn Toán lớp 6 Quận Tân Phú HCM Tìm bội chung nhỏ nhất của 28, 12

CHIA SẺ

Dưới đây là đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán năm học 2018 – 2019 phòng giáo dục Tân phú, TPHCM: nhà trường có thể trồng được bao nhiêu cây và mỗi cây cách nhau bao nhiêu mét?

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1

QUẬN TÂN PHÚ           Năm học 2018 – 2019

Môn Toán – Lớp 6

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

1. (1đ) Cho tập hợp K = {n ∈ Z / -2 < a < 4}

a. Viết tập hợp K bằng cách liệt kê các phần tử

b. Tính tổng các số nguyên a thuộc tập hợp K

2. (2,5đ) Thực hiện các phép tính hợp lý:

a. 17.32 + 17.69 – 17     b. |316 – (25 – 19)2| : 56 + 19.5

c. [(35 . 38) : 311 – 23] + 2018

- Quảng cáo -

3. (1,5đ) Tính giá trị của số tự nhiên x, biết:

a. 5.x + 105 = 200               b. 15×3 chia hết cho 9

c. x = |2018| – 20180 – |-2016|

4. (2đ) a. Tìm bội chung nhỏ nhất của 28, 12 và 15.

b. Một trường tổ chức trồng cây xung quanh vườ trường hình chữ nhật chiều dài là 300 mét, chiều rộng là 84 mét sao cho mỗi góc vườn trồng một cây, khoảng cách giữa các cây bằng nhau và lớn nhất. Vậy nhà trường có thể trồng được bao nhiêu cây và mỗi cây cách nhau bao nhiêu mét?

5. (2,5đ) Trên tia Ax, lấy điểm B và C sao cho AB = 7cm, AC = 3cm.

a. Tính độ dài đoạn thẳng BC.

b. Vẽ điểm E sao cho C là trung điểm của AE. Tính độ dài của các đoạn thẳng BE, CE.

c. Trên tia đối của tia Ex vẽ điểm D sao cho DE = 2,5 cm. Điểm D có là trung điểm của đoạn thẳng AB không? Vì sao?

6. (0,5đ) Khi tổng kết lại số quyển sách quyên góp cho các bạn học sinh vùng lũ, lớp trưởng lớp 6A nhận thấy số quyển sách quyên được trong mỗi ngày trùng hợp với một dãy số gồm bảy số tự nhiên có tính chất như sau: số hạng đầu tiên là 1, số hạng thứ bảy là 45 và từ số hạng thứ ba trở đi, mỗi số bằng tổng của hai số hạng liền trước nó. Tính tổng sổ sách lớp 6A đã quyên góp được.