Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 1 lớp 7

Kiểm tra kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2018 – 2019 Quận 4 HCM Tính số học sinh giỏi, khá

CHIA SẺ

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán của phòng Giáo dục quận 4 TPHCM năm học 2018 – 2019: Số học sinh giỏi, khá của khối 7 ở học kì 1 có tỉ lệ là 2 : 3. Tính số học sinh giỏi, khá đó. Biết tổng số học sinh giỏi và học sinh khá là 250 em.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018 – 2019

MÔN: TOÁN 7

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)

1. (2,5đ)

Thực hiện phép tính

a. 7/15 – 3/2 : -5/4 + -1/5

b. 2. √(25/64) + (-2018)0 – |-1/4|

c. Một hình vuông có cạnh bằng a (cm). Nếu tăng cạnh của hình vuông đó lên gấp 3 lần thì diện tích của hình vuông đó tăng lên bao nhiêu lần?

2. (2đ)

Tìm x và sau đó làm tròn kết quả của x đến số thập phân thứ hai. Biết:

a. -3/5 x + 7/3 = 2/15       b. |x + 4/15| – 1/3 = 2 + √(16/25)

3. (1đ)

Số học sinh giỏi, khá của khối 7 ở học kì 1 có tỉ lệ là 2 : 3. Tính số học sinh giỏi, khá đó. Biết tổng số học sinh giỏi và học sinh khá là 250 em.

4. (1,5đ)

Bạn An mang một số tiền đến nhà sách để mua tập và bút. Số tiền bạn An mang theo vừa đủ để mua 3 cuốn tập hoặc 6 cây bút đỏ hoặc 10 cây bút xanh. Biết rằng giá của một cây bút đỏ cao hơn so với giá một cây bút xanh là 2000 đồng. Hỏi giá của mỗi cuốn tập, mỗi cây bút đỏ, mỗi cây bút xanh là bao nhiêu tiền?

5. (3đ)

Cho ∆ABC vuông tại A (AB < AC). Vẽ tia BD là phân giác của góc ABC (D ∈ AC). Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BA = BE.

a. Chứng minh: ∆BAD = ∆BED

b. Từ A kẻ AH ⊥ BC tại H. Chứng minh: AH // DE

c. Trên tia đối của tia ED lấy điểm K sao cho ED = EK. Chứng minh: Góc EKC = góc ABC.