Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6

Tại sao phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi chúng ra hoa? thi cuối học kì 1 môn Sinh Học lớp 6 năm học 2019 – 2020

CHIA SẺ

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Sinh học năm học 2019 – 2020, đề thi gồm 6 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận dưới đây.

Câu 1: Loại rễ biến dạng chứa chất dự trữ cho cây ra hoa, tạo quả là:

A. Giác mút

B. Rễ củ

C. Rễ thở

D. Rễ móc

Câu 2: Nhóm nào gồm toàn cây thân leo:

A. Cây đậu, cây mồng tơi, cây mướp

B. Cây dừa, cây cau, cây cọ

C. Cây rau má, cây dưa hấu, cây bí đỏ

D. Cây rau đay, cây ớt, cây rau dền

Câu 3: Thân cây dài ra do đâu?

A. Mô phân sinh ở cành, ở ngọn

B. Chồi ngọn

C. Sự phân chia và lớn lên của các tế bào ở mô phân sinh ngọn

D. Sự lớn lên và phân chia các tế bào ở thân cây

Câu 4: Nước và muối khoáng được vận chuyển từ rễ lên thân là nhờ:

A. Mạch gỗ

B. Mạch rây

C. Vỏ

D. Trụ giữa

Câu 5: Phần lớn nước vào cây đi đâu?

A. Phần lớn nước vào cây được mạch gỗ vận chuyển đi nuôi cây

B. Phần lớn nước vào cây dùng để chế tạo chất dinh dưỡng cho cây

C. Phần lớn nước do rễ hút vào cây được lá thải ra môi trường

D. Phần lớn nước vào cây dùng cho quá trình quang hợp

Câu 6 (1.5 đ): Hãy nối cột tên gọi các bộ phận của thân non phù hợp với chức năng của chúng trong bảng dưới đây:

Các bộ phận Đáp án Chức năng từng bộ phận
1. Biểu bì 1… a. Vận chuyển nước và muối khoáng
2. Thịt vỏ 2… b. Hút nước và muối khoáng hòa tan
3. Mạch rây 3… c. Dự trữ
4. Mạch gỗ 4… d. Bảo vệ các bộ phận bên trong
5. Ruột 5… e. Vận chuyển chất hữu cơ
    f. Quang hợp

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 7 (2đ): Hô hấp là gì? Cây hô hấp vào thời gian nào?

Viết sơ đồ tóm tắt của hiện tượng hô hấp

Câu 8 (3đ): a, Thế nào là sinh sản sinh dưỡng tự nhiên? Tìm trong thực tế những cây nào có khả năng sinh sản sinh dưỡng tự nhiên?

b, Hãy kể tên 3 loại cỏ dại có cách sinh sản bằng thân rễ. Muốn diệt cỏ dại, người ta phải làm thế nào? Vì sao phải làm như vậy?

Câu 9 (1đ): Tại sao phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi chúng ra hoa?