Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6 Thi kì 1 Toán 6 Phòng GD & ĐT Võ Nhai năm...

Thi kì 1 Toán 6 Phòng GD & ĐT Võ Nhai năm 2015 có đáp án rất hay

CHIA SẺ

Thầy cô và các em tham khảo Thi kì 1 Toán lớp 6 có lời giải chi tiết của Phòng GD & ĐT Võ Nhai năm học 2015 – 2016. Đề thi gồm 6 câu. Thời gian làm bài 90 phút.

1:(2đ)

Phát biểu quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu âm.

Áp dụng tính: (-27) + ( -53)

2:(2đ) Thực hiện các phép tính sau.

a) 27.64 + 27 36 -1200

b) 41 + [18 : (12 – 9)2 ]

3:(1đ) Tìm x, biết:

a) 18 + x = 22

b) 3.x – 14 = 55

4:(2đ)

Số học sinh khối 6 của một trường khi xếp hàng 10, hàng 12, hàng 15 đều vừa đủ . Biết số học sinh trong khoảng từ 100 đến 130 học sinh. Tính số học sinh của khối 6?

5:(2 đ) Trên tia Ax vẽ hai đoạn thẳng AM = 3cm; AB = 6cm.

a) So sánh AM và MB

b) Điểm M có là trung điểm của đoạn thẳng AB không? Vì sao?

6:(1đ) Chứng minh rằng:

S = 1 +  3 + 32 + 33 + 34 + … + 32009 chia hết cho 4.


ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 6

1.  

Phát biểu đúng quy tắc  (1điểm)

Áp dụng:  (-27) + ( -53)

= – (27 +53) = – 8  (1điểm)

2. 

a) =27(64 +36 ) – 1200

=27 . 100  -1200

= 2700 -1200   =1500    (1đ)

b)

= 41 +[18 : 3]

= 41 +  [18 : 9 ]

= 41 + 2 = 43     (1đ)

Câu 3.

a)

18 + x = 4

x =  4 – 18

x   =  -14         (0,5)

Quảng cáo

Quảng cáo

b)

3. x – 14 = 55

3.x = 55 + 14

3.x = 69

x = 23   (0,5)

4. 

Gọi a là số học sinh khối 6.

Ta có: a  10; a  12; a  15 và 100 ≤ a  ≤ 130

Nên a ∈ BC(10,12,15)        (1đ)

10 = 2 . 5; 12 = 22 . 3; 15 = 3 . 5

Suy ra: BCNN(10,12,15) = 22 . 3 . 5 = 60

Suy ra: a ∈ BC(10,12,15) = B(60) = {0 ; 60 ; 120 ; 180 ; …}

Vì 100 ≤ a ≤ 130 nên a = 120     (1đ)

Trả lời: Số học sinh khối 6 là 120 học sinh.

5.

a) Hình vẽ đúng (0,5đ)

2015-12-20_152217

b)

Trên tia Ax có AM < AB nên M nằm giữa A và B.

Ta có: AM + MB = AB

MB = AB – AM

MB = 6 – 3

MB = 3cm          (1diem)

Vậy AM = MB = 3cm

c)

Vì M nằm giữa A và B và AM  = MB = 3cm.

M là trung điểm của AB     (0,5 điểm)

6.    

Ta có: S = 1 + 3 + 32 + 33 + … + 32009

= (1 + 3) + (32 + 33) + … + (32008 + 32009)

= 4 + 32(1 + 3) + … + 32008(1 + 3)

= 4(1 + 32 + 34 + …+32008)

Vậy S chia hết cho 4.   (1 điểm)

Quảng cáo

CHIA SẺ