Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 2 lớp 8

[THCS Trần Cao] thi môn Toán lớp 8 cuối học kì 2: Mẫu số của một phân số lớn hơn tử số của nó là 5, nếu tăng cả tử lẫn mẫu của nó thêm 5 đơn vị thì được phân số mới bằng phân số 2 /3. Tìm phân số ban đầu

CHIA SẺ

Mẫu số của một phân số lớn hơn tử số của nó là 5, nếu tăng cả tử lẫn mẫu của nó thêm 5 đơn vị thì được phân số mới bằng phân số 2 /3 . Tìm phân số ban đầu… trích trong đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán của trường THCS Trần Cao

I. Trắc nghiệm khách quan (2,5 điểm).

Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 8 đều có 4 phương án trả lời A, B, C, D; trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng.