Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6 Đề thi cuối kì 1 có đáp án toán lớp 6 –...

Đề thi cuối kì 1 có đáp án toán lớp 6 – Phòng GD Đức Phổ 2017

CHIA SẺ

Đề thi học kì 1 lớp 6 Toán trường THCS Sa Huỳnh A, Đức Phổ năm học 2017-2018 có đáp án vừa được sưu tầm và đăng tải sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho các em học sinh lớp 6 tham khảo, chuẩn bị thật tốt trước kì thi quan trọng của mình.

Phòng GD&ĐT Đức Phổ – Quảng Ngãi

Trường THCS Sa Huỳnh A

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 – NĂM HỌC 2017 – 2018

                           Môn Toán 6 – Thời gian: 90 ’

I. Lí thuyết : ( 3 đ)

Câu 1:   a) Nêu thứ tự thực hiện các phép tính của một biểu thức không có dấu ngoặc?

b) Áp dụng tính 23  +  25. 4  ?

Câu 2:   a) Cho tập hợp X = {x ∈ Rǀ 5 ≤ x ≤9}  nghĩa là gì ? Viết đầy đủ dưới dạng liệt kê ?

b) Gọi Y là tập hợp con của X. Hãy viết một tập con Y3 phần tử ?

Câu 3:     a) Nêu qui tắc bỏ dấu ngoặc khi có dấu trừ đằng trước ?

b) Tính nhanh    ( 567 – 345 ) – ( – 45 + 67 )

II. Bài tập : ( 7 đ )

- Quảng cáo -

Câu 4: ( 2 đ ) Tìm x biết :

a) x + 12 = 5               b)   x – 12 = – 15

c) ( 2x – 8 ).25 = 26   d) x + ( 123 + 456 ) – ( 23 + 56 ) = 789

Câu 5:  ( 2 đ ) Số sách giáo khoa của  trường em có khoảng từ 300 đến 400 quyển. Nếu xếp thành bó 10 quyển hoặc 15 quyển hoặc 18 quyển đều không thừa quyển  nào. Tính số sách giáo khoa  của trường em?

Câu 6: ( 2 đ ) Vẽ đoạn thẳng MP dài 7 cm. Lấy điểm N thuộc MP sao cho MN = 2 cm. Gọi I là trung điểm của NP. Tính độ dài doạn IP ?

Câu 7: ( 1 đ ) Từ  1  đến  2010  có bao nhiêu số tự nhiên chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2 ? Nêu cách tìm ?

——— HẾT ————-

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI


ĐỀ THI HỌC KÌ 1 TOÁN 6 – SẦM SƠN THANH HÓA