Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 6 toán trường THCS Đinh Tiên Hoàng, Phú Yên 2016

CHIA SẺ

Đề thi học kì 1 năm học 2016 – 2017 Toán lớp 6 trường THCS Đinh Tiên Hoàng, Phú Yên . 

TRƯỜNG THCS ĐINH TIÊN HOÀNGĐỀ THI HỌC KÌ 1

NĂM HỌC 2016 – 2017
MÔN: TOÁN LỚP 6
Thời gian làm bài: 90 phút

I. (2,0 điểm) Cho tập hợp A gồm các số nguyên lớn hơn – 3 và nhỏ hơn 4.

1. Viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử và chỉ ra tính chất đặc trưng của phần tử của tập hợp.

2. Tập A có bao nhiêu phần tử.

3. Tính tổng các phần tử của tập hợp A.

4. Viết tập B gồm các số tự nhiên mà B ⊂ A

II. (1,5 điểm) Tìm x biết:

1. lx -1l = 0

2. (23x – 7).710 = 712

- Quảng cáo -

III. (2,5 điểm)

1. Phân tích các số 72, 96, 120 ra thừa số nguyên tố.

2. Tìm ƯCLN (72, 96, 120). Từ đó tìm ƯC (72, 96, 120).

3. Học sinh khối 6 khi xếp thành hàng 2, hàng 3, hàng 5 đều thừa 1 bạn. Hỏi số học sinh đó bằng bao nhiêu, biết rằng số học sinh trong khoảng 180 đến 200 bạn.

IV. (3,0 điểm) Trên tia Ox lấy 2 điểm A và B sao cho OA = 5cm, OB = 8cm.

1. Trong 3 điểm A, O, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?.

2. Tính độ dài đoạn thẳng AB.

3. Điểm A có phải là trung điểm của đoạn thẳng OB không? vì sao?

4. Gọi M là trung điểm của OA, N là trung điểm của A
B.Tính độ dài đoạn thẳng MN.

V. (1,0 điểm) Tổng 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + … + 32012 có chia hết cho 120 không? Vì sao?

———- HẾT ———–

Đáp án đề thi học kì 1 Toán lớp 6

đáp án chi tiết