Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 6 toán trường THCS Đinh Tiên Hoàng, Phú Yên 2016

Đề thi học kì 1 năm học 2016 – 2017 Toán lớp 6 trường THCS Đinh Tiên Hoàng, Phú Yên . 

TRƯỜNG THCS ĐINH TIÊN HOÀNG ĐỀ THI HỌC KÌ 1

NĂM HỌC 2016 – 2017
MÔN: TOÁN LỚP 6
Thời gian làm bài: 90 phút

I. (2,0 điểm) Cho tập hợp A gồm các số nguyên lớn hơn – 3 và nhỏ hơn 4.

1. Viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử và chỉ ra tính chất đặc trưng của phần tử của tập hợp.

2. Tập A có bao nhiêu phần tử.

3. Tính tổng các phần tử của tập hợp A.

4. Viết tập B gồm các số tự nhiên mà B ⊂ A

II. (1,5 điểm) Tìm x biết:

1. lx -1l = 0

Advertisements (Quảng cáo)

2. (23x – 7).710 = 712

III. (2,5 điểm)

1. Phân tích các số 72, 96, 120 ra thừa số nguyên tố.

2. Tìm ƯCLN (72, 96, 120). Từ đó tìm ƯC (72, 96, 120).

Advertisements (Quảng cáo)

3. Học sinh khối 6 khi xếp thành hàng 2, hàng 3, hàng 5 đều thừa 1 bạn. Hỏi số học sinh đó bằng bao nhiêu, biết rằng số học sinh trong khoảng 180 đến 200 bạn.

IV. (3,0 điểm) Trên tia Ox lấy 2 điểm A và B sao cho OA = 5cm, OB = 8cm.

1. Trong 3 điểm A, O, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?.

2. Tính độ dài đoạn thẳng AB.

3. Điểm A có phải là trung điểm của đoạn thẳng OB không? vì sao?

4. Gọi M là trung điểm của OA, N là trung điểm của A
B.Tính độ dài đoạn thẳng MN.

V. (1,0 điểm) Tổng 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + … + 32012 có chia hết cho 120 không? Vì sao?

———- HẾT ———–

Đáp án đề thi học kì 1 Toán lớp 6

đáp án chi tiết

Advertisements (Quảng cáo)