Trang Chủ Lớp 5 Đề thi học kì 1 lớp 5

Thi kì 1 lớp 5 toán tuyển chọn có đáp án năm 2016 – 2017

Tham khảo đề thi, kiểm tra học kì 1 Toán lớp 5 có đáp án năm học 2016 – 2017.

Cấu trúc đề thi gồm 6 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận thời gian làm bài 40 phút.

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1

NĂM HỌC 2016 – 2017

MÔN: TOÁN – LỚP 5

Thời gian làm bài 40 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái A, B, C hoặc D đứng trước ý trả lời đúng:

Bài 1:…./0,5đ :  Chữ số 8 trong số thập phân 25,184 có giá trị là

Bài 2:…./0,5đ

A. 7,05    
B.7,5        
C.7,005        
D.0,75

Bài 3:…./0,5đ     Một lớp học có 40 học sinh.Trong đó có 22 học sinh nữ. Vậy tỉ số phần trăm của học sinh nữ so với cả lớp là:

A. 0,55%                
B.22%                  
C.55%              
D.60%

Bài 4:…./0,5đ     Số lớn nhất trong các số 3,456 ; 3,546 ; 3,654 ; 3,645  là:   

A. 3,456      
B.3,546 .          
C.3,654        
D.3,645

Bài 5:…./0,5đ        3dam 4m = ….. m số thích hợp để điền vào chỗ ….. là:

A. 34       B.  3,4       C.   3,04         D.    340

Bài 6:…./0,5đ     Tìm X:      82,9 – X =  6,23. Vậy X có giá trị là:

A.  76,67        B.  20,6          
C.89,13         D.  145,2

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 7:…./1,5đ     Điền số thích hợp vào chỗ …….

a/   8 m2 6 dm2 = ………… dm2

b/  8,2 tạ = …………. kg

c/  3/4m  = ……. dm

Bài 8:…./2đ         Đặt tính rồi tính:

a) 72,8 + 4,65      b) 92,8 – 9,34

c) 24,8 x 4,6        d)  142,8 : 4,2

Bài 9:…./1,5đ    Một cửa hàng có 26,3 tấn đường. Cửa hàng đó đã bán hết 3/5 số đường hiện có. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu tạ đường ?

Bài 10:…./2đ      Khu đất  hình chữ nhật có chiều dài 50m, chiều rộng kém chiều dài 15,4 m

a) Tính diện tích khu đất đó?

b) Trên khu đất đó người ta đào một cái ao hình vuông để nuôi cá chiếm 25% diện tích khu đất. Tính diện tích còn lại để trồng trọt ?   

——– HẾT ———

Đáp án và hướng dẫn giải

Advertisements (Quảng cáo)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1:…./0,5đ         
B.8/100

Câu 2:…./0,5đ          A. 7,05

Câu 3:…./0,5đ         
C.55%

Câu 4:…./0,5đ         
C.3,654

Câu 5:…./0,5đ          A.    34

Câu 6:…./0,5đ          A.   76,67

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

7:…./1,5đ

a/   8 m2 6 dm2 = 806   dm2

b/  8,2 tạ = …820 kg

c/  3/4m  = ..7,5.. dm

 Câu 8:…./2đ  Đặt tính rồi tính:

9. 1,5đ      

Giải

26,3 tấn = 263 tạ           0,5 đ

Số đường đã bán là:

263 : 5 x 3 = 157,8 (tạ)

Cửa hàng còn lại là:

263 – 157,8 = 105,2 (tạ)

ĐS:    105,2 tạ

10:….(2 điểm)   

Giải

Chiều rộng khu đất:

50 – 15,4 =   34,6 (m)    0,5đ

Diện tích của khu đất:

50 x 34,6 = 1730 (m2)     0,5đ

Diện tích phần đất đào ao:

1730 x 25 : 100 = 432,5 (m2)     0,5đ

Diện tích đất còn lại để trồng trọt:

1730 – 432,5 = 1297,5 (m2)            0,5đ

ĐS    a/ 1730  m2

b/ 1297,5 (m2)

Advertisements (Quảng cáo)