Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Tiết 98 – Giải bài 1,2,3 trang 100 Toán 5: Luyện tập (diện tích hình tròn)

Đáp án, gợi ý giải bài 1,2,3 trang 100 SGK Toán 5: Luyện tập tính chu vi, diện tích hình tròn.

1.Tính diện tích hình tròn có bán kính r:

a) r = 6cm;                b) r = 0,35dm.

ĐS:a) 6 x 6 x 3,14 = 113,04 (cm2)

b) 0,35 x 0,35 x 3,14 = 0,38465  (dm2)

Đáp số: a) 113,04 (cm2); b) 0,38465  (dm2)


2.Tính diện tích hình tròn biết chu vi C = 6,28cm.

Theo đề bài ta có: d x 3,14 = C

d x 3,14 = 6,28

d= 6,28 : 3,14

d = 2

Vậy đường kính của hình tròn bằng 2cm

Bán kính của đường tròn là: 2 : 2 = 1(cm)

Advertisements (Quảng cáo)

Diện-tích của hình tròn là: 1 x 1 x 3,14 = 3,14 (cm2)

Đáp số:  3,14 (cm2).


Bài 3. Miệng giếng nước là một hình tròn có bán kính 0,7m. Người ta xây thành giếng rộng 0,3m bao quanh miệng giếng. Tính diện tích của thành giếng đó.

Diện.tích của hình tròn bé (miệng giếng) là:

0,7 x 0,7 x 3,14 = 1,5386 (cm2)

Bán kính của hình tròn lớn là: 0,7 + 0,3 = 1 (m)

Diện.tích của hình tròn lớn là:  1 x 1 x 3,14 = 3,14 (cm2)

Advertisements (Quảng cáo)

Diện.tích của thành giếng là: 3,14 – 1,5386 = 1,6014 (m2)

Đáp số: 1,6014 (m2).


Bài 1,2,3 trong vở bài tập:

Chu vi h.tròn (1): c = r X 2 X 3,14 = 20 X 2 X 3,14 = 125,6cm

Diện tích h.tròn (1): s = r X r X 3,14 = 20 X 20 X 3,14 = 1256cm2

Chu-vi h.tròn (2): c = 0,25 X 2 X 3,14 = l,57m

Diện-tích h.tròn (2): s = 0,25 X 0,25 X 3,14 = 0,19625m2

Hình-tròn (1) (2)
Bán-kính 20cm 0,25m
Chu-vi 125,6cm l,57m
Diện-tích 1256cm2 0,19625m2

2. Viết số đo thích hợp vào ô trống:

Đường-kính R(1): d = C : 3,14 = 31,4 : 3,14 = 10cm

Bán-kính (1): r = 10 : 2 = 5cm

Diện-tích (1): s = 5 X 5 X 3,14 = 78,5cm2

Đường-kính(2): d = 9,42 : 3,14 = 3cm

Bán-kính  (2): r = 3 : 2 = l,5dm

Diện-tích (2): s = 1,5 X 1,5 X 3,14 = 7,065dm2

Hình-tròn (1) (2)
Chu-vi 31,4cm 9,42dm
Diện-tích 78,5cm2 7,065dm2

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Diện-tích hình-tròn là:0,5 X 0,5 X 3,14 = 0,785 (cm2)

Diện-tích hình chữ nhật là: 3×2=6 (cm2)

Diện-tích phần gạch chéo là: 6 – 0,785 = 5,215 (m2).

Khoanh vào kết quả đúng là: C5,215cm2 

Advertisements (Quảng cáo)