Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6

5 bài tập cực hay trong Đề thi cuối kì 1 lớp 6 toán – Tây Ninh 2017

Tham khảo đề thi khảo sát cuối kì 1 Toán lớp 6 – trường THCS Nguyễn Trãi – Tây Ninh năm 2017. Đề gồm 5 câu hỏi có đáp án đi kèm.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH  PHỐ TÂY NINH

                       TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

 KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ 1

Năm học: 2016 – 2017

Môn: Toán   –   Lớp: 6

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 1: Thực hiện phép tính sau (Tính hợp lí nếu có thể):

a) 12+ l-23l (0,5đ)

b) (- 43) + (- 19 ) (0,5đ)

c) 75 + 25.23 + 180 (1đ)

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 2: a)  Tìm x, biết:  315 + (146 – x)  = 401           (1đ)

b) Tính giá trị biểu thức: A = 82 : 2 . 3 – 22016 : 22016 (1đ)

Câu 3: Tìm số tự nhiên có hai chữ số, các chữ số giống nhau, biết rằng số đó chia hết cho 2, còn chia cho 5 dư 4 (1đ)

Câu 4: Một vườn hình chữ nhật có chiều dài 105m, chiều rộng 60m. Người ta muốn trồng cây xung quanh vườn sao cho mỗi góc vườn có một cây và khoảng cách giữa hai cây liên tiếp bằng nhau. Tính khoảng cách lớn nhất giữa hai cây liên tiếp (khoảng cách giữa hai cây là một số tự nhiên với đơn vị là mét), khi đó tổng số cây là bao nhiêu? (2đ)

Câu 5: Trên tia Ox vẽ  hai điểm  A, B sao cho OA = 5cm; OB = 10cm.

a) Hỏi điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không? Vì sao? (1đ)

b) Tính AB? (1đ)

c) Hỏi A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao?(1đ)


Lời giải và hướng dẫn chấm

Advertisements (Quảng cáo)