Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Tìm các số x có ba chữ số và x là bội của 6, 7, 9

CHIA SẺ
Tìm các số x có ba chữ số và x là bội của 6, 7, 9; Tìm số x thỏa mãn 700 < x < 800 và khi chia hết cho 6 có dư 1, khi chia cho 8  có dư 3 và x chia hết cho 5 … trong Kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Tìm các số x có ba chữ số và x là bội của 6, 7, 9

Bài 2. Tìm số x thỏa mãn 700 < x < 800 và khi chia hết cho 6 có dư 1, khi chia cho 8  có dư 3 và x chia hết cho 5.


Bài 1. BCNN(6, 7, 9) = 126

Các bội của 126 có ba chữ số là các số cần tìm.

Vậy x ∈ {126, 252, 378, 504, 630, 756, 882}

Bài 2. x chia cho 6 có dư là 1 ⇒ (x + 5) ⋮ 6

Tương tự: (x + 5) ⋮ 8

BCNN(6, 8) = 24. Các bội của 24 từ 700 đến 800 là: 720, 744, 768, 792.

Trong đó: 720 – 5 = 715 ⋮ 5

Vậy x = 715