Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra môn Toán 15 phút lớp 6 – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Viết tập hợp các ước của 18

CHIA SẺ
Viết tập hợp các ước của 18; Số 20! có tận cùng bằng bao nhiêu chữ số 0 … trong Đề kiểm tra môn Toán 15 phút lớp 6 – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Cho số 18

a)Viết tập hợp các ước của 18

b) Tìm hai chữ số x, y sao cho: \(x.y = 18\)

Bài 2. Số 20! có tận cùng bằng bao nhiêu chữ số 0


Bài 1. a) Tập hợp ước của 18 là: \(Ư(18) = \{1, 2, 3, 6, 9, 18\}\).

b) Ta có kết quả sau:

x

1

18

2

9

3

6

y

18

1

9

2

6

3

Bài 2. Ta có: \(20! = 1.2…19.20\)

Trong các thừa số này có 5, 10, 15, 20 chứa thừa số 5. Vậy 20! có tận cùng bằng 4 chữ số 0