Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 có đáp án – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Để ghi số ngày trong tháng 8 Tám (dương lịch) cần dùng bao nhiêu chữ số 1?

CHIA SẺ
Để ghi số ngày trong tháng 8 Tám (dương lịch) cần dùng bao nhiêu chữ số 1?; Cho tập hợp \(A =\{0; 1; 2; 3\}\). Viết tập hợp các số lẻ có hai chữ số mà mỗi chữ số là một phần tử của A … trong Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 có đáp án – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1.Cho tập hợp \(A =\{0; 1; 2; 3\}\). Viết tập hợp các số lẻ có hai chữ số mà mỗi chữ số là một phần tử của A .

Bài 2.Cho hai chữ số V và X . Viết tập hợp các số La Mã được ghi bằng cả hai chữ số V và X.

Bài 3. Để ghi số ngày trong tháng 8 Tám (dương lịch) cần dùng bao nhiêu chữ số 1?


Bài 1. \(M= \{13;31;11;33;21;23\}\)

Bài 2. \(P = \{XV;XXV;XXXV\}\)

Bài 3. Viết tập hợp \(A =\{1; 2;…; 30; 31\}\) (tháng Tám có 31 ngày ). Chữ số 1 đứng ở hàng đơn vị có trong các số 1; 11; 21; 31. ..nên có 4 số. Chữ số 1 đứng ở hàng chục có trong các số 11; 12;… 19,nên có 9 số .

Vậy cần có \(4 + 9 = 13\) chữ số 1.