Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút Tóan 6 – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên có đáp án: Tìm tập hợp các số tự nhiên x ,biết rằng khi chia x cho 5 thì được thương là 234

CHIA SẺ
Tìm tập hợp các số tự nhiên x ,biết rằng khi chia x cho 5 thì được thương là 234; Tìm x biết: \(75883 – (31200 + x) = 999\) … trong Đề kiểm tra 15 phút Tóan 6 – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên có đáp án. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Tìm x biết: \(75883 – (31200 + x) = 999\)

Bài 2. Tìm tập hợp các số tự nhiên x ,biết rằng khi chia x cho 5 thì được thương là 234.


Bài 1. Ta có:

\(75883 = 999 + 32100 + x  \)

\( 75883= 33099  + x\)

\( x = 75883 – 33099 = 42784\)

Bài 2. Ta có:

\(x  = 5.234 + r ; 0 ≤ r <5\)

Khi \(r = 0 ⇒ x =1170\) ;

Khi \( r = 1 ⇒ x = 1171\);

Khi \(r = 2 ⇒ x = 1172\);

Khi \(r = 3 ⇒x = 1173\);

Khi \(r = 4 ⇒ x = 1174\).

Vậy \(A = \{ 1170; 1171; 1172; 1173; 1174 \}\)