Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 2 lớp 8

[Phòng GD Cam Lộ] thi kì 2 môn Toán lớp 8: Cho hình vuông ABCD cạnh a. Gọi I là một điểm nằm giữa B và C. Tia AI và DC cắt nhau tại K. Kẻ đường thẳng qua A, vuông góc với AI. Đường thẳng này cắt đường thẳng DC tại L. Chứng minh rằng: Tam giác DLA đồng dạng với tam giác ALK

CHIA SẺ

Phòng GD & ĐT Huyện Cam Lộ tổ chức kiểm tra kiến thức cuối học kì 2 môn Toán lớp 8, đề thi gồm 5 bài tự luận cụ thể như sau:

Bài 1: (2,0 điểm) Giải các phương trình sau:

a) 4x – 8 = 0; b) I3xI + 4 = 7x

Bài 2: (1,5 điểm) Giải các bất phương trình sau

a) 5x – 10 < 0
Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8

Bài 3: (1,5 điểm)

a) Cho m > n, hãy so sánh: 5 – 8m và 5 – 8n.

b) Cho a, b là các số không âm. Chứng minh rằng:

Bài 4: (1,5 điểm) Trong một buổi lao động, lớp 8A gồm 40 học sinh chia thành hai tốp: tốp thứ nhất trồng cây và tốp thứ hai làm vệ sinh. Tốp trồng cây đông hơn tốp làm vệ sinh là 8 người. Hỏi tốp trồng cây có bao nhiêu học sinh.

Bài 5: (3,5 điểm)

1, Cho hình vuông ABCD cạnh a. Gọi I là một điểm nằm giữa B và C. Tia AI và DC cắt nhau tại K. Kẻ đường thẳng qua A, vuông góc với AI. Đường thẳng này cắt đường thẳng DC tại L. Chứng minh rằng:

a) Tam giác DLA đồng dạng với tam giác ALK.

b) Tích DL.DK không đổi khi I thay đổi trên cạnh BC (I khác B và C).

2, Một hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông (như hình vẽ).

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8

Độ dài hai cạnh góc vuông của đáy là 5cm, 12cm, chiều cao của lăng trụ là 8cm. Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đó.