Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên có đáp án: Chứng tỏ rằng 316 – 1 chia hết cho 2 và 5?

CHIA SẺ
Chứng tỏ rằng 316 – 1 chia hết cho 2 và 5; Dùng 3 chữ số  1, 5, 0 để viết các số có ba chữ số chia hết cho cả 2 và 5 … trong Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên có đáp án. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Chứng tỏ rằng 316 – 1 chia hết cho 2 và 5

Bài 2. Dùng 3 chữ số  1, 5, 0 để viết các số có ba chữ số chia hết cho cả 2 và 5


Bài 1. Ta có:

34 = 81 ⇒ 34 .34 .34 .34  = 316 có tận cùng là 1

⇒ 316 – 1  có tận cùng là 0 nên 316 – 1  chia hết cho cả 2 và 5

Bài 2. Ta có: 100, 110, 150, 510, 500, 550