Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 2 lớp 8

[THCS Đông Kinh] thi học kì 2 lớp 8 môn Sử: Từ năm 1858, triều đình Huế đã kí với thực dân Pháp những bản hiệp ước nào?

Từ năm 1858, triều đình Huế đã kí với thực dân Pháp những bản hiệp ước nào?… trích trong đề kiểm tra chất lượng cuối năm học lớp 8 môn Sử trường THCS Đông Kinh

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm):

Câu 1. Hãy nối một ô ở cột thời gian với một ô ở cột sự kiện bằng các mũi tên sao cho phù hợp

Thời gian

Sự kiện

a. 01.9.1858

1. Pháp nổ súng xâm lược nước ta

b. 02.1859

2. Pháp chiếm Gia Định, Định Tường, Biên Hoà, Vĩnh Long

c. Đến 02.1861

3. Pháp kéo quân vào Gia Định

d. 6.1867

4. Pháp đánh thành Hà Nội

e. 20.11.1873

5. Pháp chiếm ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ

f. 18.8.1883

6. Pháp đánh thẳng vào kinh đô Huế

g. 6.6.1884

7. Hiệp ước Nhâm Tuất được kí kết

h. 5.6.1862

8. Hiệp ước Patơnôt được kí kết

PHẦN II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 2 (2,5 điểm): Thái độ của từng giai cấp, tầng lớp đối với cách mạng giải phóng dân tộc như thế nào? điền vào dấu (…)

Địa chủ…………………………..………..…………………………………..

Nông dân……………………..…………..……………………………………

Tư sản……………………………………..…………………………………..

Tiểu tư sản………………..……………..…………………………………….

Công nhân………………………………..…………………………………….

Câu 3 (3,5 điểm): Từ năm 1858, triều đình Huế đã kí với thực dân Pháp những bản hiệp ước nào? Nội dung cơ bản của các hiệp ước đó. Nhận xét của em về triều đình Huế.

Advertisements (Quảng cáo)