Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Toán – Phần Hình học: Trên hình vẽ có bao nhiêu đoạn thẳng, hãy kể tên?

CHIA SẺ
Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng, vẽ đường thẳng đi qua A và B, vẽ đoạn thẳng có hai mét là A và C, vẽ nửa đường thẳng gốc B đi qua C. Trên hình vẽ có bao nhiêu đoạn thẳng, hãy kể tên? … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Toán – Phần Hình học. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng, vẽ đường thẳng đi qua A và B, vẽ đoạn thẳng có hai mét là A và C, vẽ nửa đường thẳng gốc B đi qua C. Trên hình vẽ có bao nhiêu đoạn thẳng, hãy kể tên?

Bài 2. Cho 2011 điểm, trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng cứ qua hai điểm vẽ một đoạn thẳng. Hỏi có tất cá bao nhièu đoạn thẳng?


Bài 1. (Xem hình vẽ)

Trên hình vẽ có 3 đoạn thẳng đó là AB, BC, CA

Bài 2. Mỗi điểm nối với 2010 điểm còn lại ta có 2010 đoạn thẳng

Với 2011 điểm ta có \(2011.2010 = 4042110\) đoạn thẳng

Song mỗi đoạn thẳng đã được tính hai lần

Vậy có: \(\dfrac{{4042110}}{ 2} = 2021055\) đoạn thẳng