Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 2 lớp 8

[THCS Phú Hòa Đông] thi học kì 2 môn Hóa lớp 8 năm 2020: Cho 16,8g sắt tác dụng với dung dịch axit HCl vừa đủ. Khi hiđro sinh ra được dẫn qua bột CuO nung nóng. Viết các phương trình hóa học của phản ứng xảy ra

CHIA SẺ

Mời các em cùng tham khảo đề kiểm tra kiến thức cuối học kì 2 môn Hóa Học lớp 8 năm học 2019 – 2020, đề thi gồm 5 câu tự luận như sau… Cho 16,8g sắt tác dụng với dung dịch axit HCl vừa đủ. Khi hiđro sinh ra được dẫn qua bột CuO nung nóng. Viết các phương trình hóa học của phản ứng xảy ra

Câu 1: (2 điểm)

Quan sát hình 5.5, trả lời các câu hỏi sau:

Đề thi Hóa lớp 8 học kì 2 năm 2020 Trường THCS Phú Hòa Đông, Củ Chi

– Trong phòng thí nghiệm, khí hiđro được điều chế bằng cách nào?

– Nêu hiện tượng xảy ra, viết phương trình phản ứng của thí nghiệm trên

Câu 2: (3 điểm)

Lập phương trình hóa học cho sơ đồ của các phản ứng sau

a. S + O2 →

b. KMnO4

c. Al + O2 → Al2O3

d. H2 + Fe2O3 → H2O + Fe

e. Fe + HCl → FeCl2 + H2

3f. Na2O + H2O → NaOH

Câu 3: (1 điểm)

Để bong bóng bay lên được, người ta phải bơm vào bong bóng chất khí nào, vì sao?

Câu 4: (1 điểm)

Các oxit sau đây thuộc loại oxit axit hay oxit bazơ?

Câu 5: (5 điểm)

Cho 16,8g sắt tác dụng với dung dịch axit HCl vừa đủ. Khi hiđro sinh ra được dẫn qua bột CuO nung nóng.

a. Viết các phương trình hóa học của phản ứng xảy ra

b. Tính thể tích khí hđro sinh ra (đktc)

c. Tính khối lượng CuO bị khử

Cho biết

(Fe = 56 H = 1  Cl = 35,5      O = 16  Cu = 64)