Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Sinh học: Có mấy loại rễ chính?

CHIA SẺ
Có mấy loại rễ chính? trình bày các loại rễ đó. Vì sao bộ rễ có màu vàng nhạt? … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Sinh học. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1.. (2đ) Hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống (…) trong các câu sau đây:

– Cây sắn có rễ……… cây trầu không có rễ………

– Cây bụt mọc có rễ……… Cây tầm gửi có rễ………

2.. (3đ) Hãy sắp xếp các câu sau đây vào từng nhóm tương ứng với từng loại cây (cây 1 năm hoặc cây lâu năm)

Các loại cây

Tên cây

Kết quả

1.Cây 1 năm

2.Cây lâu năm

a.Cây cau

b.Cây lúa

c.Cây ngô

d.Cây xà cừ

e.Cây bạch đàn

f.Cây khoai lang

1…………….

2…………

3.. (5đ) Có mấy loại rễ chính? trình bày các loại rễ đó. Vì sao bộ rễ có màu vàng nhạt?


1..     a. củ, móc                b. thở, giác mút.

2.

1

b, c, f

2

a, d, e

3. * Có hai loại rễ chính:

– Rễ cọc: Gồm rễ cái to khoẻ, đâm thẳng xuổng đất và nhiều rễ con mọc xiên.

 Ví dụ cây đu đủ, cây bạch đàn,..

– Rề chùm: gồm nhiều rễ gần băgng nhau, mọc toả từ gốc thân thành một chùm.

 Ví dụ: cây lúa, cây sả…

*Bộ rễ có màu vàng nhạt vì bộ rễ nằm trong đất không nhận được ánh sáng.