Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút Sinh học lớp 6 có đáp án: Có mấy cách xếp lá trên cây?

CHIA SẺ
Có mấy cách xếp lá trên cây?; Lá của những cây nào sau đây thuộc loại lá đơn ? … trong Đề kiểm tra 15 phút Sinh học lớp 6 có đáp án. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1.. (2 điếm) Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất.

1.  Có mấy cách xếp lá trên cây ?

a. Có 1 cách                 b. Có 2 cách         c. Có 3 cách           d. Có 4 cách

2.    Lá của những cây nào sau đây thuộc loại lá đơn ? ’

Cây lúa, cây ngô, cây bí, cây mía

Cây hoa hồng, cây trinh nữ, cây khế

Cây bạch đàn, cây ổi, cây phượng

Cây đào, cây mai, cây hoa hồng

2.. (3 điếm) Hãy sắp xếp vị trí và chức năng tương ứng với mỗi tầng phát sinh của cây rồi ghi vào cột kết quả:

:

Tầng phát sinh

Vị trí và chức năng của tầng phát sinh

Kết quả

1. Tầng sinh vỏ

2. Tầng sinh trụ

Hằng năm sinh ra phía ngoài một lớp tế bào vỏ, phía trong một lớp thịt vỏ.
Nằm giữa mạch rây và mạch gồ
Hằng năm sinh ra phía ngoài một lớp mạch rây, phía trong một lớp mạch gỗ
Nằm trong lớp thịt vỏ

1………

2………

3.. (2đ) Tại sao khi đánh cây đi trồng ở nơi khác người ta phải chọn ngày râm mát và tỉa bớt lá hoặc cắt ngắn ngọn?

4.. (3 điếm) Kể tên các kiểu xếp lá trên cây. Mỗi kiểu xếp lá cho 1 ví dụ minh hoạ.


1.

1

2

c

a

2.

1

2

a, d

b, c

3. Khi đánh cây đi trồng ở nơi khác bộ rễ bị tổn thương, lúc mới trồng rễ chưa hồi phục nên chưa thể hút nước để bù vào lượng nước vẫn bị thoát qua lá. Lúc đó nếu để nhiều lá, cây bị mất quá nhiều nước sẽ héo và rất dễ chết. Vì vậy, khi đánh cây đi trồng nơi khác, người ta phải chọn ngày râm mát, phải tỉa bớt lá hoặc cắt bớt ngọn nhằm giảm bớt sự mất nước do thoát hơi nước qua lá.

4. Các kiểu xếp lá trên cây, ví dụ:

– Mọc cách: lá cây dâu,..

– Mọc đổi: lá cây dừa cạn,..

– Mọc vòng: lá cây dâv huỳnh,…