Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 2 lớp 8

Thi kì 2 môn Sinh trường THCS Phổ Khánh môn Sinh lớp 8: Cấu tạo và chức năng của đại não? Chứng tỏ sự tiến hóa của não người so với các động vật khác thuộc lớp thú?

CHIA SẺ

Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng nhau tham khảo đề kiểm tra chất lượng cuối năm học môn Sinh lớp 8 trường THCS Phổ Khánh.

A/ TRẮC NGHIỆM: (4 điểm): Chọn ý đúng trong các câu sau rồi ghi vào giấy làm bài:

1. Chất nào sau đây không phải là sản phẩm của bài tiết:

a. Khí oxi. b. Nước tiểu c. Mồ hôi. d. Khí cacbônic.

2. Mỗi đơn vị chức năng của thận gồm:

a. Bóng đái và ống đái b.Thận và cầu thận.

c. Cầu thận, nang cầu thận và ống thận. d. Ống thận và ống đái.

3. Da có cấu tạo lần lượt từ ngoài vào trong là:

a. Lớp mỡ dưới da, lớp biểu bì, lớp bì. b. Lớp biểu bì, lớp mỡ dưới da, lớp bì.

c. Lớp bì, lớp biểu bì, lớp mỡ dưới da d. Lớp biểu bì, lớp bì, lớp mỡ dưới da

4. Các tế bào da thường bong ra ngoài là của:

a. Tầng tế bào sống b. Lớp sắc tố c. Lớp mô liên kết d. Tầng sừng.

5. Đơn vị cấu tạo của hệ thần kinh là:

a. Tế bào thần kinh b. Tế bào biểu bì. c.Tế bào cơ vân d. Tế bào cơ trơn

6. Chức năng của dây thần kinh tủy:

a. Dẫn truyền xung thị giác b. Dẫn truyền xung cảm giác và xung vận động

c. Dẫn truyền xung thính giác d. Không dẫn truyền

7. Sản phẩm tiết của tuyến nội tiết là :

a. Dịch nhờn b. Hooc môn c. Dịch nhờn d. Kháng thể

8. Hooc môn do tuyến sinh dục nam tiết ra là:

a. Testôstêrôn b. Ôxitôxin c. Ơstrôgen d. Prôgestêrôn

B/ TỰ LUẬN: (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

Phân biệt phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện. Mỗi loại cho 1 ví dụ?

Câu 2: (2 điểm)

Chức năng của tuyến tụy? Vai trò của đảo tụy trong sự điều hòa đường huyết?

Câu 3: (2 điểm)

Cấu tạo và chức năng của đại não? Chứng tỏ sự tiến hóa của não người so với các động vật khác thuộc lớp thú?