Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên môn Toán: Chứng tỏ số 2^21 + 8^15 là hợp số

CHIA SẺ
Chứng tỏ số 221 + 815 là hợp số; Chứng tỏ các số sau: \(2010! +2; 2_ 2010!; …; 2010!+2010 \) đều là hợp số … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên môn Toán.

Bài 1. Chứng tỏ số 221 + 815 là hợp số

Bài 2. Chứng tỏ các số sau: \(2010! +2; 2_ 2010!; …; 2010!+2010 \) đều là hợp số


Bài 1. 221 là số chẵn, 815 là số chẵn

⇒ 221 + 815 là  số lớn hơn 1 và chia hết cho 2

Vậy 221 + 815 là hợp số

Bài 2. \(2010!\) chứa thừa số 2 \(⇒ 2010!\; ⋮\; 2 ⇒  (2010! + 2) \;⋮ \;2  \)\(\,⇒ 2010! + 2\) là hợp số

Chứng minh tương tự:  \((2010! + 3)\; ⋮\; 3; …; \)\((2010! + 2010) \;⋮ \;2010\).

Vậy tất cả các số đã cho là hợp số