Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 Đề số 2 Kiểm tra 1 tiết Phần tế bào thực vật...

Đề số 2 Kiểm tra 1 tiết Phần tế bào thực vật môn Sinh 6: Tế bào lớn lên và phân chia như thế nào?

CHIA SẺ
Đề kiểm tra 45 phút – Đề số 2 môn Sinh lớp 6 phần tế bào thực vật: Tế bào ở những bộ phận nào của cây có khả năng phân chia ? Quá trình phân chia diễn ra như thế nào?

I. Phần tự luân (7đ)

1. (2đ). Tế bào lớn lên và phân chia như thế nào ?

2. (2đ). Tế bào ở những bộ phận nào của cây có khả năng phân chia ? Quá trình phân chia diễn ra như thế nào ?

3. (3đ). Mô là gì ? Nêu ví dụ về một số loại mô ở thực vật.

II. Phần trắc nghiệm (3đ)

4. (3đ). Hãy tìm những từ thích hợp để điên vào chỗ trống trong những câu sau :

       Tế bào thực vật có hình dạng, kích thước rất …(1)… Tuy nhiên, chúng đều gồm những thành phần sau : vách tế bào, màng sinh chất, …(2)…, nhân và có thể có thêm một số thành phần khác như : không bào, lục lạp… Mô là nhóm …(3)… có hình dạng, cấu tạo …(4)…, cùng thực hiện một chức năng riêng. Một số loại mô ở thực vật như : mô phân sinh ngọn, mô mềm, mô nâng đỡ.


- Quảng cáo -

I. Phần tự luân (7đ)

1. (2đ). Tế bào lớn lên và phân chia như thế nào ?

2. (2đ). Tế bào ở những bộ phận nào của cây có khả năng phân chia ? Quá trình phân chia diễn ra như thế nào ?

3. (3đ). Mô là gì ? Nêu ví dụ về một số loại mô ở thực vật.

II. Phần trắc nghiệm (3đ)

4. (3đ). Hãy tìm những từ thích hợp để điên vào chỗ trống trong những câu sau :

       Tế bào thực vật có hình dạng, kích thước rất …(1)… Tuy nhiên, chúng đều gồm những thành phần sau : vách tế bào, màng sinh chất, …(2)…, nhân và có thể có thêm một số thành phần khác như : không bào, lục lạp… Mô là nhóm …(3)… có hình dạng, cấu tạo …(4)…, cùng thực hiện một chức năng riêng. Một số loại mô ở thực vật như : mô phân sinh ngọn, mô mềm, mô nâng đỡ.