Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 Đề số 2 Kiểm tra 1 tiết Phần tế bào thực vật...

Đề số 2 Kiểm tra 1 tiết Phần tế bào thực vật môn Sinh 6: Tế bào lớn lên và phân chia như thế nào?

CHIA SẺ
Đề kiểm tra 45 phút – Đề số 2 môn Sinh lớp 6 phần tế bào thực vật: Tế bào ở những bộ phận nào của cây có khả năng phân chia ? Quá trình phân chia diễn ra như thế nào?

Đề bài

I. Phần tự luân (7đ)

1. (2đ). Tế bào lớn lên và phân chia như thế nào ?

2. (2đ). Tế bào ở những bộ phận nào của cây có khả năng phân chia ? Quá trình phân chia diễn ra như thế nào ?

3. (3đ). Mô là gì ? Nêu ví dụ về một số loại mô ở thực vật.

II. Phần trắc nghiệm (3đ)

4. (3đ). Hãy tìm những từ thích hợp để điên vào chỗ trống trong những câu sau :

       Tế bào thực vật có hình dạng, kích thước rất …(1)… Tuy nhiên, chúng đều gồm những thành phần sau : vách tế bào, màng sinh chất, …(2)…, nhân và có thể có thêm một số thành phần khác như : không bào, lục lạp… Mô là nhóm …(3)… có hình dạng, cấu tạo …(4)…, cùng thực hiện một chức năng riêng. Một số loại mô ở thực vật như : mô phân sinh ngọn, mô mềm, mô nâng đỡ.


Lời giải chi tiết

I. Phần tự luân (7đ)

Quảng cáo

Quảng cáo

1. (2đ). Tế bào lớn lên và phân chia như thế nào ?

2. (2đ). Tế bào ở những bộ phận nào của cây có khả năng phân chia ? Quá trình phân chia diễn ra như thế nào ?

3. (3đ). Mô là gì ? Nêu ví dụ về một số loại mô ở thực vật.

II. Phần trắc nghiệm (3đ)

4. (3đ). Hãy tìm những từ thích hợp để điên vào chỗ trống trong những câu sau :

       Tế bào thực vật có hình dạng, kích thước rất …(1)… Tuy nhiên, chúng đều gồm những thành phần sau : vách tế bào, màng sinh chất, …(2)…, nhân và có thể có thêm một số thành phần khác như : không bào, lục lạp… Mô là nhóm …(3)… có hình dạng, cấu tạo …(4)…, cùng thực hiện một chức năng riêng. Một số loại mô ở thực vật như : mô phân sinh ngọn, mô mềm, mô nâng đỡ.

 

 

Quảng cáo

CHIA SẺ