Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Sinh học: Sự phát tán của quả và hạt là gì?

CHIA SẺ
Sự phát tán của quả và hạt là gì?; Hạt của cây  Hai lá mầm khác với hạt của cây Một lá mầm ờ điểm nào? … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Sinh học. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Câu l. (4đ) Hãy chọn phương án tr li đúng nhất:

1. Sự phát tán của quả và hạt là:

a. Hiện tuợng quả và hạt được chuyển đi xa gốc cây mẹ

b. Hiện tượng quả chín và hạt được bật ra khỏi quả

c. Câu a và b đều đúng

d. Câu a và b đều sai

2.    Hạt của cây  Hai lá mầm khác với hạt của cây Một lá mầm ờ điểm nào?

a. Hạt cây Hai lá mầm không có phôi nhũ

b. Hạt cây Hai lá mầm không có chất dinh dưỡng dự trữ nằm ở lá mầm

c. Hạt cây Hai lá mầm phôi có hai lá mầm

d. Câu a và b đúng.

3. Những hạt nào sau đây thuộc hạt Một lá mầm?

a. Mít, ôi, đào, lúa mì                           b. Ngô, vải, nhãn, đỗ đen

c. Ngô, tre, thài lài, cỏ gấu                    d. Đỗ đen, dưa hấu, hướng dương

4. Hút thuốc lá, thuốc phiện có hại như thế nào?

a. Hút nhiều thuốc lá, chat nicôtin thấm vào cơ thể sẽ dễ gây ung thư phổi

b. Trong thuốc phiện có chứa moocphin và hêrôin là những chất độc nguy hiểm,

c. khi sử dụng dễ gây nghiện

d. Nghiện thuốc phiện có hại đến sức khỏe và gây hậu quả xấu cho bản thân, gia

đình và xã hội

e. Cả a. b và c đều đúng.

2.. (3đ) Cây trồng khác cây dại ở điểm nào ? Cho ví dụ minh hoạ.

3.. (3đ) Tại sao nói: “Rừng cây như một lá phôi xanh của con người” ?


1.

1

2

3

4

c

c

c

d

 2. * Cây trồng khác cây dại:

Những điểm khác nhau giữa cây trồng và cây dại là:

– Cây trồng có nhiều dạng khác nhau và khác với cây dại (là tổ tiên của chúng).

– Cây trồng có các tính chất khác hẳn tổ tiên hoang dại của chúng ban đầu.

– Chuối rừng  trồng để lấy quả   chuối nhà

3. Rừng được xem như một “lá phổi xanh” của con người do những lý do sau:

– Rừng có tác dụng làm cân bằng khí cacbônic và ôxi trong không khí.

–  Rừng tham gia cản bụi, góp phần tiêu diệt một số vi khuẩn gây bệnh.

– Tán lá rừng che bớt ánh nắng… góp phần làm giảm nhiệt độ của không khí.