Trang Chủ Chủ đề Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh lớp 6

Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh lớp 6

Đề 20 Kiểm tra 45 phút Học kì 2 Sinh 6: Các loại quả nào sau đây thuộc loại quả hạch?
Đề 20 Kiểm tra 45 phút Học kì 2 Sinh 6: Các loại quả nào sau đây thuộc loại quả hạch?
Đề số 20 - Đề thi và kiểm tra 45 phút - Học kì 2 môn Sinh 6: Nêu đặc điểm chung của quyết - dương xỉ. Hãy kể thêm một số loại dương xỉ thường gặp ở địa phương...
[Đề 19] Kiểm tra 1 tiết môn Sinh 6 học kỳ II: Vỏ cám là bộ phận nào của hạt gạo?
[Đề 19] Kiểm tra 1 tiết môn Sinh 6 học kỳ II: Vỏ cám là bộ phận nào của hạt gạo?
Đề thi và kiểm tra 45 phút môn Sinh lớp 6 học kỳ II - Đề số 19: Muốn cho hạt nảy mầm ngoài chất lượng của hạt còn cần có đủ các điều kiện nào sau đây? I. TRẮC NGHIỆM...
[Đề 18] Kiểm tra 45 phút sinh 6 kì 2: Những hạt nào sau đây thuộc loại hạt Hai lá mầm?
[Đề 18] Kiểm tra 45 phút sinh 6 kì 2: Những hạt nào sau đây thuộc loại hạt Hai lá mầm?
Đề số 18 - Đề thi và kiểm tra 45 phút - Học kì 2 môn Sinh 6: Điền từ thích hợp: quang hợp, ra hoa, kết hạt và tạo quả, lá cây, rễ, thân, thoát hơi nước vào chỗ...
[Đề 16] Thi và kiểm tra 45 phút Học kì 2 Sinh 6: Cây có hoa là một thể thống nhất vì?
[Đề 16] Thi và kiểm tra 45 phút Học kì 2 Sinh 6: Cây có hoa là một thể thống nhất vì?
Đề thi và kiểm tra học kỳ II 45 phút - môn Sinh lớp 6 - Đề số 16: Vì sao người ta chỉ giữ lại làm giống các hạt to, chắc, mẩy, không bị sứt sẹo và không bị...
[Đề 15] Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh 6: Tảo có những dạng sống nào?
[Đề 15] Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh 6: Tảo có những dạng sống nào?
Đề số 15 - Đề thi và kiểm tra 45 phút môn Sinh lớp 6 học kỳ II:Đặc điểm của quả và hạt được phát tán nhờ gió ? I.    TRẮC NGHIỆM (5.đ) 1.. Hãy chọn phương án trả lời đúng...
Quảng cáo


[Đề 14] Kiểm tra Sinh lớp 6: Bộ phận nào của hoa sẽ phát triển thành quả?
[Đề 14] Kiểm tra Sinh lớp 6: Bộ phận nào của hoa sẽ phát triển thành quả?
Đề kiểm tra 45 phút môn Sinh lớp 6 học kì 2 - Đề só 14: Cần phải thiết kế thí nghiệm như thế nào để chứng minh sự nảy mầm của hạt phụ thuộc vào chất lượng hat...
Đề kiểm tra 45 phút Đề số 20 mônSinh 6 học kỳ I: Nhiệm vụ của Thực vật học là gì?
Đề kiểm tra 45 phút Đề số 20 mônSinh 6 học kỳ I: Nhiệm vụ của Thực vật học là gì?
Đề thi và kiểm tra 45 phút môn Sinh lớp 6 học kỳ I - Đề số 20: Hãy nêu các loại rễ biến dạng và chức năng của chúng. I. TRẮC NGHIỆM (5đ) Câu1.  Hãy tìm các cụm từ thích hợp,...
[Đề số 19] Đề 45 phút Học kì I Sinh 6: Chất hữu cơ trong cây xanh được hình thành từ những chất nào?
[Đề số 19] Đề 45 phút Học kì I Sinh 6: Chất hữu cơ trong cây xanh được hình thành từ những chất nào?
Đề kiểm tra 45 phút - Học kì I môn Sinh 6: Sự lớn lên và sự phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vật ? I. TRẮC NGHIỆM (5đ) 1. Hãy chọn phương án trả...
Kiểm tra 1 tiết môn Sinh lớp 6 học kì I Đề 18: Trụ giữa của thân non có chức năng gì ?
Kiểm tra 1 tiết môn Sinh lớp 6 học kì I Đề 18: Trụ giữa của thân non có chức năng gì ?
Đề thi 45 phút môn Sinh lớp 6 - Học kì I - Đề số 18: Có mấy loại rễ chính ? Trình bày đặc điểm của từng loại rễ. Cho ví dụ. I. TRẮC NGHIỆM (4,5đ) 1. Chọn phương án trả lời...
Kiểm tra 1 tiết Đề số 17 Học kì I môn Sinh 6: Các tế bào ở mô nào có khả năng phân chia trong các mô sau?
Kiểm tra 1 tiết Đề số 17 Học kì I môn Sinh 6: Các tế bào ở mô nào có khả năng phân chia trong các mô sau?
Đề thi và kiểm tra 1 tiết - Đề số 17 môn Sinh lớp 6 - Học kì I: Các tế bào ở mô nào có khả năng phân chia trong các mô sau? I. TRẮC NGHIỆM (5đ) Câu 1. Chọn phương...

Đề & bài tập hay