Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 Đề 45 Phút Sinh 6 phần tế bào thực vật: Mỗi...

[Đề số 1] Đề 45 Phút Sinh 6 phần tế bào thực vật: Mỗi tế bào bao gồm những thành phần nào?

CHIA SẺ
Đề thi và kiểm tra 45 phút môn Sinh lớp 6 phần tế bào thực vật – Đề số 1: Mỗi tế bào bao gồm những thành phần nào?

I. Phần tự luận (3đ)

1. (3đ). Mỗi tế bào bao gồm những thành phần nào ?

II. Phần trắc nghiệm (7đ)

2. (4đ). Hãy xác định những câu sau là đúng (Đ) hay sai (S) rồi điền vào ô trống

SST

Câu dẫn

Đ/S

1

Kính lúp có khả năng phóng to ảnh của vật từ 3 đến 20 lần.

2

Tế bào thịt lá có hình hạt đậu, tế bào lỗ khí có hình chữ nhật.

3

Tế bào mô phân sinh ngọn có chiều dài khoảng 0,001 – 0,003mm, đường kính 0,001 – 0,003mm.

4

Tế bào còn có không bào chứa dịch tế bào.

5

Tế bào phân chia ngay từ lúc mới sinh ra.

6

Tế bào phân chia và lớn lên giúp cây sinh trưởng và phát triển.

7

Nhờ mô mềm mà cây lớn lên, to ra.

8

Mô nâng dỡ gồm những tế bào có vách dày lên gấp bội, có tác dụng chống đỡ cho các cơ quan và cho cây.

3. (3đ). Hãy tìm từ thích hợp trong các từ sau : a) bé, b) lớn, c) nhún, d) tế bào để điền vào chỗ trống trong các câu dưới đây :

1. Các cơ quan của thực vật đều được cấu tạo bằng …

2. Các tế bào con là những … non, mới hình thành, có kích … Nhờ quá trình trao đổi chất chúng … dần lên thành những … trưởng thành.

3. Quá trình phân bào : đầu tiên hình thành 2…, sau đó chất tế bào phân chia, vách tế bào hình thành ngăn đôi … cũ thành 2 … con.


I. Phần tự luận (3đ)

1. (3đ).

Mỗi tế bào đều có cấu tạo cơ bản giống nhau từ ngoài vào trong gồm :

- Quảng cáo -

– Vách tế bào làm cho tế bào có hình dạng nhất định, chỉ có ở tế bào thực vật.

– Màng sinh chất bao bọc ngoài chất tế bào.

– Chất tế bào là một chất keo lỏng, trong chứa các bào quan như lục lạp (chứa chất diệp lục ở tế bào thịt lá). Tại đây diễn ra các hoạt động sống cơ bản của tế bào.

– Nhân : thường chỉ có một nhân, có cấu tạo phức tạp, có chức năng điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.

– Ngoài ra, tế bào còn có không bào chứa dịch tế bào.

II. Phần trắc nghiệm (7đ)

Câu 2 (4đ).

1

2

3

4

5

6

7

8

Đ

S

Đ

Đ

S

Đ

S

Đ

3. (3đ).

1

2

3

d

d, a, b, d

c, d, d