Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Kiểm tra Sinh học lớp 6 15 phút: Bộ phận của hạt sẽ phát triển thành cây non sau khi nảy mầm là gì?

CHIA SẺ
Bộ phận của hạt sẽ phát triển thành cây non sau khi nảy mầm là gì?; Lớp Một lá mầm có đặc điểm nào? … trong Kiểm tra Sinh học lớp 6 15 phút. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Câu 1. (5đ) Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Bộ phận của hạt sẽ phát triển thành cây non sau khi nảy mầm là:

a. Vỏ hạt                                               b. Phôi hạt

c. Phôi nhũ                                            d. vỏ hạt và phôi nhũ

2. Lớp Một lá mầm có đặc điểm sau:

a. Phôi có 2 lá mầm, rễ cọc, gân lá hình mạng

b. Phôi có một lá mầm, rễ chùm, gân lá song song hoặc hình cung

c. Hoa thường có 6 cánh hoặc 3 cánh

d. Cả b và c

e. Cả a và c

3. Phôi của hại phát triển từ:

a. Tinh trùng       b. Trứng               c. Hợp tử               d. Noãn

4. Quyết cổ đại phái triển mạnh tạo thành những rừng dương xỉ thân gỗ lớn trong điều kiện khí hậu Trái Đất như thế nào ?

a. Khi hậu khô và lạnh                    b. Khí hậu rất nóng và ẩm

c. Có các biến cố địa chất               d. Cả b và c

5. Đặc điểm được xem là tiến hóa hơn của rêu so với tảo là:

a. Đã có thân, lá                              b. Đã có rễ chính thức,

c. Có chứa chất diệp lục                 d. Tất cả đều đúng

2.. (5đ) cần phải làm gì để bảo vệ đa dạng thực vật ở Việt Nam ?         .


1.

1

2

3

4

5

b

d

c

b

a

 2. Để bảo vệ đa dạng thực vật ở Việt Nam, cần phải:

-Ngăn chặn việc phá rừng để bảo vệ môi trường sống của thực vật.

– Hạn chế khai thác bừa bãi các loài thực vật quý hiếm, để bảo vệ số lượng cá thể của loài

– Xây dựng các vườn thực vật, vườn quốc gia, khu bảo tồn… để bảo vệ các loài thực vật, trong đó có thực vật quý hiếm

– Cấm buôn bán và xuất khẩu các loài thực vật quý hiếm

– Tuyên truyền, giáo dục rộng rãi trong nhân dân để cùng tham gia bảo vệ rừng.