Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 2 lớp 8

(02) Kiểm tra chất lượng giữa kì II lớp 8 môn Toán nhiều bạn quan tâm

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 8 năm 2016 – 2017: Một phânsố có tử số bé hơn mẫu số là 11. Nếu tăng tử số lên 3 đơn vị và giảm mẫusố đi 4 đơn vị thì được một phânsố bằng 3/4 . Tìm phân số ban đầu?

Đề số 1

1: Giải các phương trình sau

a.  3-2x = 3(x+1) – x – 2

b. (3x+2)(4x-5) = 0

c. (x + 2) (3x + 1) + x2 = 4

2 : Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc trung bình là 15 km/h. Lúc về người đó chỉ đi với vận tốc trung bình là 12 km/h nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 45 phút. Tính độ dài quãng đường AB?

3: Cho tam giác ABC có AB = 6cm, AC = 8 cm. TRên cạnh AB lấy điểm M sao cho

AM = 2,25 cm. Qua M kẻ đường thẳng song song với BC cắt cạnh AC tại N

Advertisements (Quảng cáo)

a) Tính độ dài các đoạn thẳng AN, CN.

b) Gọi I là trung điểm của BC, K là giao điểm của AI và MN. Chứng minh K là trung điểm của MN.

c) Nếu BN là tia phân gíac của góc ABC thì diện tích tam giác ABC là bao nhiêu?

4: Cho x + y = 1 và x.y  0. Chứng minh rằng: 


Đề số 2

1: Giải các phương trình sau:

Advertisements (Quảng cáo)

a.  7x – 8 = 4 x + 7

2 : Cho phươngtrình ẩn x: ( m-1)x + m2 – 1 = 0 (1)

a. Giải phươngtrình (1) khi m = 2

b. Tìm giá trị của m sao cho phươngtrình (1) nhận x = 3 làm nghiệm

3: Một phânsố có tử số bé hơn mẫu số là 11. Nếu tăng tử số lên 3 đơn vị và giảm mẫu số đi 4 đơn vị thì được một phânsố bằng 3/4 . Tìm phânsố ban đầu?

4 Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, HB = 4cm, HC = 9 cm. Kẻ HD ⊥ AB;
HE ⊥ AC

a) Chứng minh  ΔABH ∼ ΔCAH

b) Tính độ dài đoạn thẳng DE.

c) Các đường thẳng vuông góc với DE tại D và E cắt BC theo thứ tự tại M và N. Tính diện tích tứ giác DENM ?

5: a) Tính giá trị biểu thức

b) Giải phươngtrình

Advertisements (Quảng cáo)