Bài tập SGK lớp 6

Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6
Bài 5 Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng (Bài tập 1,2 trang 19 Sinh lớp 6)
Bài 5 Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng (Bài tập 1,2 trang 19 Sinh lớp 6)
Chương 1 sinh lớp 6 Bài 5: Giải bài 1,2 trang 19 SGK Sinh 6:  Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng. Bài 1: Chỉ trên kính các bộ phận của kính hiến vi...
Bài 4 Có phải tất cả thực vật đều có hoa (Giải bài 1,2,3 trang 15 Sinh 6)
Bài 4 Có phải tất cả thực vật đều có hoa (Giải bài 1,2,3 trang 15 Sinh 6)
Bài 4  Giải bài 1,2,3 trang 15 SGK Sinh 6 : Có phải tất cả thực vật đều có hoa. Thực vật có hoa là những thực vật mà có quan sinh sản là hoa, quả,...
Bài 3 Đặc điểm chung của thực vật(Bài tập 1,2,3 trang 12 Sinh lớp 6)
Bài 3 Đặc điểm chung của thực vật(Bài tập 1,2,3 trang 12 Sinh lớp 6)
Bài 3 Giải bài 1,2,3 trang 12 SGK Sinh 6 : Đặc điểm chung của thực vật. Thực vật trong thiên nhiên rất đa dạng và phong phú. Tuy đa dạng nhưng chúng có...
Bài 2 Nhiệm vụ của sinh học (Giải bài 1,2,3 trang 9 Sinh lớp 6)
Bài 2 Nhiệm vụ của sinh học (Giải bài 1,2,3 trang 9 Sinh lớp 6)
Mở đầu sinh học lớp 6 Bài 2:  Giải bài 1,2,3 trang 9 SGK Sinh 6 : Nhiệm vụ của sinh học. Sinh vật trong tự nhiên rất phong phú và đa dạng, bao...
Bài 1 Đặc điểm của cơ thể sống (Bài 1,2,3 trang 6 SGK môn sinh 6)
Bài 1 Đặc điểm của cơ thể sống (Bài 1,2,3 trang 6 SGK môn sinh 6)
Mở đầu sinh học - Giải bài 1,2,3 trang 6 SGK Sinh 6 : Bài 1 Đặc điểm của cơ thể sống. Có sự trao đổi chất với môi trường (lấy các chất cần thiết...
Quảng cáo


Giải bài 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 trang 50, 51 SGK Toán 6 tập 1
Giải bài 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 trang 50, 51 SGK Toán 6 tập 1
Bài 15 chương 1 Toán 6 tập 1: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố - Giải bài 125, 126,127,128, 129, 130, 131 trang 50; bài 132, 133 trang 51 chi tiết và dễ hiểu nhất.   Bài...
Giải Bài 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124 trang 47, 48 SGK Toán 6 tập 1
Giải Bài 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124 trang 47, 48 SGK Toán 6 tập 1
Tóm tắt kiến thức và Giải Bài 115, 116, 117, 118, 119,  120, 121 trang 47; bài 123, 124 trang 48 SGK Toán 6 tập 1: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố - Chương 1. A. Tóm...
Bài 111, 112, 113, 114 trang 44,45 sách Toán 6 tập 1: Ước và bội
Bài 111, 112, 113, 114 trang 44,45 sách Toán 6 tập 1: Ước và bội
Tóm tắt kiến thức và hướng dẫn giải Giải bài 111, 112, 113 trang 44; bài 114 trang 45 SGK Toán 6 tập 1: Ước và bội. Nếu có số tự nhiên a chia hết cho số tự...
Bài 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 trang 41,42 SGK Toán lớp 6 tập 1
Bài 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 trang 41,42 SGK Toán lớp 6 tập 1
Tóm tắt kiến thức và hướng dẫn chi tiết bài tập Bài 101, 102, 103 trang 41; Bài 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 trang 42 SGK Toán 6 tập 1. Bài tập bài dấu hiệu...
Bài 91,92,93,94, 95,96,97, 99,100 trang 38,39 sách Toán 6 tập 1
Bài 91,92,93,94, 95,96,97, 99,100 trang 38,39 sách Toán 6 tập 1
Tóm tắt kiến thức và Giải bài 91, 92, 93, 94, 95 trang 38; Bài 96, 97, 98, 99, 100 trang 39 SGK Toán 6 tập 1. Giải bài SGK dấu hiệu chia hết cho 2,...

Mới cập nhật

Đang quan tâm