Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Giải Tiếng Anh 6: Listening – Lesson 3 Unit 3 Friends

Giải bài Listening, Useful Language – Lesson 3 Unit 3 Friends trang 28 Tiếng Anh lớp 6 iLearn Smart World

a. Listen to Harry talking about a book. Does he like the book? Yes/ No

(Nghe Harry nói về một quyển sách. Bạn ấy có thích quyển sách này không? Có / Không)


Nội dung bài nghe:

Charlie and the Chocolate Factory is a children’s story about a boy called Charlie. He wins a ticket to visit Willie Wonka’s chocolate factory. Charlie goes with his grandpa who always makes me laugh. He’s very funny. They meet some horrible children at the factory. Verucca is a very selfsh girl. She only thinks of herself. Mike is lazy and only likes to watch TV. Only Charlie is friendly and kind, so in the end Willie Wonka gives him the factory. It’s a great story!

Tạm dịch bài nghe:

Charlie và nhà máy sô cô la là một câu chuyện dành cho trẻ em về một cậu bé tên là Charlie. Cậu bé giành được một tấm vé đến thăm nhà máy sản xuất sô cô la của Willie Wonka. Charlie đi với ông của mình, người luôn làm cho tôi cười. Ông ấy rất hài hước. Họ gặp một số trẻ em không ngoan tại nhà máy. Verucca là một cô gái rất ích kỷ. Cô ấy chỉ nghĩ đến bản thân mình. Mike lười biếng và chỉ thích xem TV. Chỉ có Charlie là thân thiện và tốt bụng, vì vậy cuối cùng Willie Wonka tặng nhà máy cho cậu bé. Đó là một câu chuyện tuyệt vời!

Advertisements (Quảng cáo)

Yes, he does.

(Bạn ấy có thích quyển sách này.)

b. Now, listen and draw lines.

(Giờ thì, nghe và vẽ các đường để nối.)

Advertisements (Quảng cáo)

Character

1. Grandpa

2. Verucca

3. Mike

4. Charlie

Adjective

lazy

funny

selfish

friendly and kind

1. Grandpa  – funny

(Ông nội/ ngoại – hài hước)

2. Verucca – selfish

(Verucca – ích kỷ)

3. Mike – lazy

(Mike – lười biếng)

4. Charlie – friendly and kind

(Chearlie – thân thiện và tốt bụng)

Useful Language

Listen and then practice.

(Nghe và sau đó lặp lại.)

What’s he like?

(Anh ấy lòa người như thế nào?)

What’s she like?

(Cô ấy là người như thế nào?)

He’s very kind but a little lazy.

(Anh ấy rất tốt bụng nhưng hơi lười biếng một chút.)

She’s friendly and funny.

(Cô ấy thân thiện và hài hước.)

Advertisements (Quảng cáo)