Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Giải Unit 3 Review – Reading trang 90 Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

Giải bài Reading – Review Unit 3 Friends trang 90 SGK Tiếng Anh lớp 6 iLearn Smart World

Reading

Read the text. Choose the best word (A, B, or C) for each space.

(Đọc văn bản. Chọn từ đúng nhất (A, B hoặc C) cho mỗi chỗ trống.)

MY NEW FRIEND

Kim is a new girl in my class. We’re friends now. Kim is tall with (0) _________ blond hair and blue eyes. We (1) _________ badminton together after school. At school, she always wears a uniform but today is Saturday so she is (2) _________ a yellow T-shirt and pink sneakers. I think Kim is very funny and kind, and she thinks (3) _________ other people. We are going shopping at the mall this afternoon because she’s (4) _________ a party tonight. After that, we are making pizza for the party and watching TV. Tomorrow we are (5) _________ swimming at the beach.

Example:

Advertisements (Quảng cáo)

0. A. tall

1. A. play

2. A. wear

3. A. about

4. A. making

5. A. playing

B. slim

B. playing

C. wearing

B. to

B. doing

B. going

C. long

C. plays

B. wears

C. for

C. having

C. doing

– long blond hair (np): mái tóc dài màu vàng

– Thì hiện tại đơn: Chủ ngữ số nhiều + V (nguyên thể) => we play

– Thì hiện tại tiếp diễn: Chủ ngữ số ít + is V-ing => she is wearing

Advertisements (Quảng cáo)

– think about (v): nghĩ về (ai/ cái gì)

– have a party (vp): tổ chức tiệc

– go swimming (vp): đi bơi

1. A

2. C

3. A

4. C

5. B

MY NEW FRIEND

Kim is a new girl in my class. We’re friends now. Kim is tall with (0) long blond hair and blue eyes. We (1) play badminton together after school. At school, she always wears a uniform but today is Saturday so she is (2) wearing a yellow T-shirt and pink sneakers. I think Kim is very funny and kind, and she thinks (3) about other people. We are going shopping at the mall this afternoon because she’s (4) having a party tonight. After that, we are making pizza for the party and watching TV. Tomorrow we are (5) going swimming at the beach.

Tạm dịch:

BẠN MỚI CỦA TÔI

Kim là một bạn nữ mới trong lớp của tôi. Bây giờ chúng tôi là bạn bè. Kim cao với mái tóc vàng dài và đôi mắt xanh. Chúng tôi chơi cầu lông cùng nhau sau giờ học. Ở trường, cô ấy luôn mặc đồng phục nhưng hôm nay là thứ Bảy nên cô ấy mặc áo phông màu vàng và đi giày thể thao màu hồng. Tôi nghĩ Kim rất vui tính và tốt bụng, và cô ấy nghĩ cho những người khác. Chiều nay chúng tôi sẽ đi mua sắm ở trung tâm mua sắm vì tối nay cô ấy có một bữa tiệc. Sau đó, chúng tôi sẽ làm bánh pizza cho bữa tiệc và xem TV. Ngày mai chúng tôi sẽ đi bơi ở bãi biển.

Advertisements (Quảng cáo)