Trang Chủ Lớp 12 Đề thi thử THPT Quốc Gia

Đề thi thử THPT Quốc gia môn văn 2015 Hà Tĩnh

van-ha-tinh

PHẦN I. Đọc hiểu (3,0 điểm)

Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi từ Câu 1 đến Câu 4:

…Tiếng Việt của chúng ta rất giàu; tiếng ta giàu bởi đời sống muôn màu, đời sống tư tưởng và tình cảm dồi dào của dân tộc ta; bởi kinh nghiệm đấu tranh lâu đời và phong phú, kinh nghiệm đấu tranh giai cấp, đấu tranh xã hội, đấu tranh với thiên nhiên và đấu tranh với giặc ngoại xâm; bởi những kinh nghiệm sống của bốn nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Tiếng Việt của chúng ta phản ánh sự hình thành và trưởng thành của xã hội Việt Nam và của dân tộc Việt Nam, của tập thể nhỏ là gia đình, họ hàng, làng xóm và của tập thể lớn là dân tộc, quốc gia.

            Tiếng Việt của chúng ta rất đẹp; đẹp như thế nào, đó là điều rất khó nói. Chúng ta không thể nói tiếng ta đẹp như thế nào cũng như ta không thể nào phân tích cái đẹp của ánh sáng, của thiên nhiên. Nhưng đối với chúng ta là người Việt Nam, chúng ta cảm thấy và thưởng thức một cách tự nhiên cái đẹp của tiếng nước ta, tiếng nói của quần chúng nhân dân trong ca dao và dân ca, lời văn của các nhà văn lớn. Có lẽ tiếng Việt của chúng ta đẹp bởi vì tâm hồn của người Việt Nam ta rất đẹp, bời vì đời sống, cuộc đấu tranh của nhân dân ta từ trước tới nay là cao quý, là vĩ đại, nghĩa là rất đẹp.

(Phạm văn Đồng, Giữ gì sự trong sáng của tiếng Việt, Nhà xuất bản Giáo dục Hà Nôi, 1980)

1. Hãy xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên.

Advertisements (Quảng cáo)

2. Hãy ghi lại câu văn nêu khái quát chủ đề của đoạn trích trên.

3. Trong đoạn văn trên, tác giả nhiều lần sử dụng cụm từ “Tiếng Việt của chúng ta”, việc sử dụng như vậy, tác giả muốn khẳng định điều gì?

4. Bằng sự hiểu biết của mình, anh/chị hãy tìm một số dẫn chứng (câu ca dao, dân ca và lời văn ở các tác phẩm văn học) để làm rõ nhận định của tác giả:” chúng ra cảm thấy và thưởng thức một cách tự nhiên cái đẹp của tiếng nước ta, tiếng nói của quần chúng nhân dân trong ca dao và dân ca, lời văn của các nhà văn lớn”

Advertisements (Quảng cáo)

Đọc đoạn thơ sau đây và trả lời các câu hỏi từ Câu 5 đến câu 8:

…Trái đất rộng giàu sang bao thứ tiếng

Cao quý thâm trầm rực rỡ vui tươi

Tiếng Việt rung rinh nhịp đập trái tim người

Như tiếng sáo như dây đàn máu nhỏ.

Buồm lộng sóng xô, mai về trúc nhớ

Phá cũi lộng vời vợi cánh chim bay

Tiếng nghẹn ngào như đời mẹ đắng cay

Tiếng trong trẻo như hồn dân tộc Việt.

Advertisements (Quảng cáo)