Trang Chủ Lớp 12 Đề thi thử THPT Quốc Gia

Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử trường THPT Kim Thành 2015

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG

TRƯỜNG THPT KIM THÀNH

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA

MÔN: LỊCH SỬ Năm học: 2014 – 2015

 Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian phát đề)

ĐỀ BÀI

Advertisements (Quảng cáo)

1. (2 điểm)

Trình bày hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925 – 1929).

Advertisements (Quảng cáo)

Thông qua những hoạt động đó em hãy cho biết vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đối với sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam?

2. (3 điểm)

Tại sao ta chọn Điện Biên Phủ làm điểm quyết chiến lược với thực dân Pháp? Trình bày diễn biến, kết quả, ý nghĩa của chiến dịch này.

3. (2 điểm)

Thắng lợi nào của ta buộc đế quốc Mĩ phải thừa nhận sự thất bại của chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”? Trình bày hoàn cảnh, diễn biến, kết quả, ý nghĩa của thắng lợi đó.

4. (3 điểm)

Nêu xu thế hòa hoãn Đông – Tây và Chiến tranh lạnh chấm dứt. Tại sao Mĩ và Liên Xô lại chấm dứt Chiến tranh lạnh? Quan hệ giữa nước ở Đông Nam Á trong thời gian này có gì thanh đổi phù hợp với xu thế trên?

Advertisements (Quảng cáo)