Trang Chủ Lớp 12 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 12 Đề học kì 1 môn Lịch Sử lớp 12 trường THPT Bắc...

Đề học kì 1 môn Lịch Sử lớp 12 trường THPT Bắc Thăng Long – Hà Nội năm 2015

CHIA SẺ

Đề Thi học kì 1 lớp 12  Môn Lịch Sử  trường THPT Bắc Thăng Long – Sở GD & ĐT Hà Nội: Trong những năm 20 của thế kỷ XX Nguyễn Ái Quốc đã xác định và truyền bá vào Việt Nam lí luận cách mạng gì và lí luận đó được trình bày trong tài liệu nào?

Sở GD & ĐT Hà Nội

Trường THPT Bắc Thăng Long

Đề Thi Học Kì 1 Khối 12

Môn: Lịch sử

Thời gian làm bài: 60 phút

1. (4 điểm):

Quảng cáo

Quảng cáo

Từ cuối thế kỷ XIX đến 1930, phong trào yêu nước chống Pháp diễn ra theo những khuynh hướng chính trị nào? Qua kết cục của mỗi khuynh hướng, hãy rút ra nhận xét về con đường giải phóng dân tộc Việt Nam.

2. ( 3 điểm)

Từ năm 1920 – 1930, Nguyễn Ái Quốc có vai trò như thế nào đối với Cách Mạng Việt Nam? Hãy chỉ ra tính đúng đắn, sáng tạo trong chính Cương vắn tắt, sách lược vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo tại Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.

3. (3 điểm)

Trong những năm 20 của thế kỷ XX Nguyễn Ái Quốc đã xác định và truyền bá vào Việt Nam lí luận cách mạng gì và lí luận đó được trình bày trong tài liệu nào?

Quảng cáo

CHIA SẺ