Trang Chủ Lớp 12 Đáp án đề thi THPT Quốc gia

Đáp án đề thi 8 môn thi THPT Quốc gia năm 2016 của Bộ giáo dục và đào tạo

CHIA SẺ

Đề thi và Đáp án đề thi 8 môn thi THPT Quốc gia của Bộ giáo dục và đào tạo năm 2016: Môn Toán, Văn, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nga, Tiếng Trung, Tiếng Nhật).

Đề thi và đáp án đề thi THPT Quốc gia Toán năm 2016

Thời gian làm bài thi Toán: 180 phút |  Số lượng câu: 10  | Thang điểm: 10

Đề thi và đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Văn năm 2016

Thời gian làm bài thi môn Văn: 180 phút | Phần đọc hiểu: 8 câu (3 điểm); Phần làm văn : 2 câu (7 điểm) | Thang điểm: 10

Đề thi và đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2016

Thời gian làm bài thi môn Tiếng Anh: 90 phút | 64 câu trắc nghiệm (8,0 điểm), 5 câu chuyển đổi câu (0,5 điểm), 1 viết đoạn văn(1,5 điểm) | Thang điểm:10.

Đề thi và đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Lý năm 2016

Thời gian làm bài thi môn Vật Lý: 90 phút | 50 câu trắc nghiệm| Thang điểm: 10.

Đề thi và đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Hóa năm 2016

Thời gian làm bài thi môn Hóa học : 90 phút | 50 câu trắc nghiệm | Thang điểm: 10.

Đề thi và đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Sinh năm 2016

Thời gian làm bài thi môn Sinh học : 90 phút | 50 câu trắc nghiệm | Thang điểm: 10.

Đề thi và đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Sử năm 2016

Thời gian làm bài thi môn Lịch Sử : 180 phút | 04 câu tự luận | Thang điểm: 10.

Đề thi và đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Địa năm 2016

Thời gian làm bài thi môn Địa Lý: 180 phút | 04 câu tự luận | Thang điểm: 10.

Đề thi và đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Tiếng Nga năm 2016

Đề thi và đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Tiếng Đức năm 2016

Đề thi và đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Tiếng Pháp năm 2016

Đề thi và đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Tiếng Nhật năm 2016

Đề thi và đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Tiếng Trung Quốc năm 2016