Trang Chủ Bài tập SGK lớp 11 Bài tập Hóa 11

Bài 1,2,3 ,4,5,6,7 trang 137,138 Hóa 11: Luyện tập Anken và Ankađien

CHIA SẺ

Bài 31 – Luyện tập Anken và Ankađien

Giải bài 1 trang 137, bài 2,3,4,5,6,7 trang 138 SGK Hóa 11: Luyện tập Anken và Ankađien

Bài 1. Viết các phương trình hóa học minh họa:
a) Để tách metan từ hỗn hợp với một lượng nhỏ etilen, người ta dẫn hỗn hợp khí đi qua dung dịch brom dư
b) Sục khí propilen vào dung dịch KMnO4, thấy màu của dung dịch nhạt dần có kết tủa màu nâu đen xuất hiện

Giải bài 1:

2016-06-19_160939


Bài 2: Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt ba bình đựng ba khí riêng biệt là metan, etilen và cacbonic. Viết phương trình hóa học minh họa

Giải bài 2:

2016-06-25_023430


Bài 3 Hóa 11 trang 138: Viết phương trình hóa học của các phản ứng thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau:
CH4 —> C2H2 —–> C2H4 —–> C2H6 —–> C2H5Cl

H/d:

2016-06-25_023430


Bài 4.  Viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế: 1,2 – đicloetan; 1,1 – đicloetan từ etan và các chất vô cơ cần thiết

Lời giải bài 4:

2016-06-25_024055

2016-06-25_024124


Bài 5: Cho 4,48 lít khí gồm metan và etilen đi qua dung dịch brom dư, thấy dung dịch nhạt màu và còn 1,12 lít khí thoát ra. Các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Thành phần phần trăm thể tích của khí metan trong hỗn hợp là:
A. 25,0 %
B. 50,0 %
C. 60,0 %
D. 37,5%

Chọn A.

2016-06-25_024551


Bài 6. (Hóa 11 trang 138): Viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế polibuta – 1,3 – đien từ but-1-en

2016-06-25_024830


Bài 7: Đốt cháy hoàn toàn 5,40g ankadien liên hợp X thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc)
Công thức nào sau đây là công thức cấu tạo của X ?
A. Ch2 = Ch – CH = CH2
B. CH2 =CH – CH= CH – CH3
C. CH2 = C- H – CH2 – CH3
D. CH2 = C = Ch – CH3

Chọn A.

2016-07-09_082559