Trang Chủ Lớp 12 Đáp án đề thi THPT Quốc gia

Đáp án đề thi THPT Quốc gia toán năm 2016 chính thức của Bộ GD&ĐT

CHIA SẺ

Đáp án đề thi THPT Quốc gia Toán năm 2016 chính thức của Bộ Giáo dục và đào tạo. Đáp án và thang điểm Toán chính xác kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 01 trang)
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016
Môn thi: Toán
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

VI(1 điểm)

  1. Giải phương trình: 2sin2x + 7sinx – 4 = 0
  2. Học sinh A thiết kế bảng điều khiển điện tử mởc ửa phòng học của lớp mình. Bảng gồm 10 nút, mỗi nút được ghi một số từ 0 đến 9 và không có hai nút nào được ghi cùng một số. Đểm ở cửa cần nhấn liên tiếp 3 nút khác nhau sao cho 3 số trên 3 nút đó theo thứ tự đã nhấn tạo thành một dãy số tăng và có tổng bằng 10. Học sinh B không biết quy tắc mở cửa trên, đã nhấn ngẫu nhiên liên tiếp 3 nút khác nhau trên bảng điều khiển. Tính xác suất để B mở được cửa phòng học đó.

de thi thpt quoc gia mon toan nam 2016 bo giao duc va dao tao De thi thpt quoc gia mon toan nam 2016 bo giao duc va dao tao

Đáp án đề thi thpt quốc gia Toán năm 2016 của bộ Giáo dục và đào tạo

Dap an de thi thpt quoc gia mon Toan cau 1 cau 2 cau 3 Dap an de thi thpt quoc gia mon Toan cau 1 cau 2 cau 3

Dap an de thi thpt quoc gia mon Toan cau 4 cau 5 cau 6 Dap an de thi thpt quoc gia mon Toan cau 4 cau 5 cau 6

dap an de thi thpt quoc gia mon Toan cau 7 cau 8 cau 9 dap an de thi thpt quoc gia mon Toan cau 7 cau 8 cau 9

dap an de thi thpt quoc gia mon Toan cau 10 Dap an de thi thpt quoc gia mon Toan cau 10

Tải về đề thi và đáp án đề thi Toán THPT Quốc gia 2016:

Tải về đề thi: De thi thpt quoc gia mon Toan 2016_BoGD&DT

Tải về đáp án:Dap an de thi thpt quoc gia mon Toan 2016_BoGD&DT