Trang Chủ Lớp 11 Đề thi học kì 1 lớp 11

THPT Trung Giã Thi kì 1 toán lớp 11 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành

[50 câu hỏi trắc nghiệm] Thi kì 1 Toán 11 của trường THPT Trung Giã năm 2016 có đáp án.

Một số câu trong đề hi: (Xem đầy đủ phía dưới)

6: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi I là trung điểm của SA. Thiết diện của hình chóp cắt bởi mặtphẳng (IBC) là:

A. Tứ giác IBCD

B.Hình thang IGBC

C.Hình thang IJCB (J là trung điểm của SD)

D.Tam giác IBC

Advertisements (Quảng cáo)

7: Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:

A: Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì chúng song song với nhau.

B.Nếy một đường thẳng cắt một trong hai mặtphẳng//với nhau thì sẽ cắt mặtphẳng còn lại

C.Nếu hai mặ phẳng phân biệt cùng song song với mặtphẳng thứ ba thì chúng//

Advertisements (Quảng cáo)

D.Nếu hai mặtphẳng có một điểm chung thì chúng có vô số điểm chung khác nữa.

13: Trong một môn học, cô giáo có 30 câuhỏi khác nhau, trong đó có 15 câuhỏi khó, 10 câu hỏi trung bình và 5 câuhỏi dễ. Hỏi cô giáo có bao nhiêu cách để lập ra đề thi từ 30 câuhỏi đó, sao cho mỗi đề có 5 câuhỏi khác nhau và mỗi đề có đủ 3 loại câuhỏi?

A. 56875
B.56578
C.74125
D.74152

toan-11-1

toan-11-2

toan-11-3

toan-11-4

toan-11-5

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 – THPT TRUNG GIÃ 2016

toan11-da

Advertisements (Quảng cáo)