Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10

Kiểm tra 45 phút Phần 2 Chương 1 – Thành phần hóa học của tế bào Sinh 10: Có khoảng bao nhiêu nguyên tố hóa học cấu thành các cơ thể sống?

CHIA SẺ
Dưới đây là đề kiểm tra 45 phút môn Sinh học lớp 10 Phần 2 Chương 1 – Thành phần hóa học của tế bào. Kí hiệu của các loại ARN thông tin, ARN vận chuyển, ARN ribôxôm lần lượt là…

I. Trắc nghiệm

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng

1. Có khoảng bao nhiêu nguyên tố hóa học cấu thành các cơ thể sống?

A 25                B  35

C 45                D 55

2. Tỷ lệ của nguyên tố cacbon trong cơ thể người là khoảng

A 65%             B  9,5%

C 18,5%          D  1,5%

3. Nguyên tố Fe là thành phần  của cấu trúc nào sau đây ?

A. Hê môglôbin trong hồng cầu của động vật

 B. Diệp lục tố trong lá cây

C. Sắc tố  mêlanin trong lớp da

D. Săc tố  của hoa , quả  ở thực vật

4. Đơn phân cấu tạo nên AND

A. Axit amin                B. Plinucleotit

C. Nucleotit                 D. Ribonucleotit

5. Các loại Nuclêotit trong phân tử AND là:

A. Ađênin, uraxin,timin và guanine

B. Uraxin,timin,Ađênin, xi tôzin và guanine

C. Guanin,xi tôzin ,timin và Ađênin

D. Uraxin,timin,xi tôzinvà Ađênin

6. Kí hiệu của các loại ARN thông tin, ARN vận chuyển, ARN ribôxôm lần lượt là:

A. tARN, rARN và mARN

B.mARN, tARN và rARN

C. rARN, tARN và mARN

D. mARN, rARN và tARN

II. Tự luận

1. Trình bày cấu trúc hóa học và chức năng của cacbonhdrat?

2. Tai sao khi đun long trắng trứng thì lại kết tủa? Tại sao khi ta  đun nước lọc cuâ thì protein của cua lại đóng thành mảng?

I.Trắc nghiệm

1

2

3

4

5

6

A

C

A

C

C

B

II. Tự luận

1. – Cấu trúc hóa học

Cacbonhidrat nói chung được cấu tạo từ C,H,O.

Công thức chung là Cn[H2O]m. trong đó. dù C có bao nhiều nguyên tử đi nữa thì tỉ lệ giữa H và O luôn là 2:1.

– Cấu trúc của đường đơn: gồm các đường có từ 5 -7 nguyên tử C trong phân tử. trong đó quan trọng nhất là nhóm hexozo( chứa 6C: glucozo, fructozo,galactozo), nhóm pentozo( chứa 5C: ribozo, deoxiribozo), nhóm triozo( chứa 3C). các đường trong nhóm hexozo có tính khử mạnh.

– Đường đôi: gồm hai phân tử đường đơn liên kết lại với nhau nhờ liên kết glycozit sau khi đã loại di một phân tử nước. gồm các đường như: saccarozo, mantozo, lactozo. chúng có công thức cấu tạo khác nhau.

– Phân tử đường đa: nhiều phân tử đường đơn liên kết lại với nhau.(phản ứng trùng phân) sau khi loại đi phân tử nước. các phân tử này có cấu tạo mạch thẳng, phức tạp .

– Chức năng của cảcbonhidat:

+Dự trữ năng lượng.

+Tham gia vào cấu tạo tế bào thực vật xenlulozo.

+ Tham gia vào cấu tạo nên vỏ tế bào một số động vât( kitin có trong vỏ của tôm)

2. Trong môi trường nước của tế bào protein thường quay phần kị nước vào bên trong và bộc lộ phần ưa nước ra bên ngoài. Ở nhiệt độ cao, các phân tử chuyển động hỗn đoạn làm cho phần kị nước lộ ra bên ngoài. Nhưng do bản chất kị nước của phân tử nên ngay lập tức các phần kị nước liên kết với nhau do vậy protein bị vón cục hay đóng thành mảng.