Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 15 phút lớp 10

Kiểm tra 15 phút Chương I Phần 2 Sinh học 10: Điểm khác nhau giữa cacbohidrat và lipit là gì?

CHIA SẺ
Khi các em chạm nhẹ vào lá cây trinh nữ, lập tức chúng cụp lại một cách nhanh chóng và sau 1 lúc lá cây sẽ trở về trang thái ban đầu. em hãy giải thích hiện tượng trên? … trong Kiểm tra 15 phút Chương I Phần 2 Sinh học 10. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Điểm khác nhau giữa cacbohidrat và lipit

2. Khi các em chạm nhẹ vào lá cây trinh nữ, lập tức chúng cụp lại một cách nhanh chóng và sau 1 lúc lá cây sẽ trở về trang thái ban đầu. em hãy giải thích hiện tượng trên?


1.

Cacbonhidrat

Lipit

Tỉ lệ C: H: O = 1: 2: 1

Tỉ lệ C: H: O # 1: 2: 1

Có thể tan trong nước

Không tan trong nước

Đường đôi và đường đa là do các phân tử đường đơn liên kết với nhau

Lipit không có cấu tạo theo nguyen tắc đa phân

Dễ bị phân hủy để cung cấp năng lượng

Lipit dự trữ năng lượng, khó phân hủy

2. Vì: Nhờ có nước. Các tế bào ở cuống lá khi trương nước sẽ có độ cương cứng giúp nâng đỡ lá, còn khi tay ta chạm vào cây lập tức các tế bào này bị mất nước làm cho nó xẹp lại dẫn đến cuống lá bị gập xuống . Khi kích thích qua đi, các tế bào cuống lá lại hút no nước làm cho lá trở lại vị trí bình thường.