Trang Chủ Lớp 10 Đề thi học kì 2 lớp 10

Thi học kì 2 Sinh môn 10: Giai đoạn nào của hô hấp tế bào tạo ra nhiều ATP nhất?

CHIA SẺ
Đề thi và kiểm tra học kì 2 môn Sinh lớp 10: Bệnh truyền nhiễm là gì? Kể tên các bệnh truyền nhiễm thường gặp?

A. Trắc nghiệm:(3đ) Chọn đáp án đúng

1. O2 được sinh ra ở giai đoạn nào?

A. Đường phân của hô hấp tế bào

B. Pha tối của quang hợp

C. Pha sáng của quang hợp

D. Chuỗi truyền electron của hô hấp tế bào

2. CO2 được sinh ra ở giai doạn nào?

A. Pha sáng của quang hợp

B. Pha tối của quang hợp

C. Đường phân của hô hấp tế bào

D. Chu trình Crep của hô hấp tế bào

3. Giai đoạn nào của hô hấp tế bào tạo ra nhiều ATP nhất?

A. Chu trình Crep

B. Đường phân

C. Giai đoạn trung gian

D. Chuỗi truyền elêctrôn

4. Trong nuôi cấy không liên tục, số lượng vi sinh vật đạt cực đại và không đổi theo thời gian ở pha:

A. Pha suy vong          B. Pha cân bằng

C. Pha lũy thừa            D. Pha tiềm phát

5. Thời điểm số lượng tế bào vi khuẩn chết vượt số tế bào mới được tạo thành là:

A. Pha lũy thừa            B. Pha tiềm phát

C. Pha suy vong           D. Pha cân bằng

6. Chuỗi truyền electron của hô hấp tế bào xảy ra ở:

A. Chất nền ti thể

B. Màng trong ti thể

C. Strôma

D. Tế bào chất

B. Tự luận: (7đ)

1. (2,5đ): Bệnh truyền nhiễm là gì? Kể tên các bệnh truyền nhiễm thường gặp?

2. (3đ): Trình bày chu trình nhân lên của virut?

3. (1,5đ): Tại sao nói HIV gây hội chứng suy giảm miễn dịch?


Phần trắc nghiệm (3đ)

1.C

2.D

3.D

4.B

5.B

6.C

 

 

 

 

 Phần Tự luận: (7đ)

1.: (2,5đ)

* Bệnh truyền nhiễm là bệnh lây lan từ cá thể này sang cá thể khác

* Kể tên các bệnh truyền nhiễm thường gặp:

– Bệnh đường hô hấp: lao phổi h5n1

– Bệnh đường tiêu hóa: tiêu chảy viêm gan b, viêm dạ dày…

– Bệnh thần kinh: viêm não, bại liệt

– Bệnh đường sinh dục: HIV, lậu, giang mai…..

– Bệnh da: lang ben, hắc lào ghẻ…..

2. (3đ)

* Trình bày chu trình nhân lên của virut?

1. Sự hấp phụ.

– Virut gắn gai glicôprôtêin vào các thụ thể đặc hiệu trên bề mặt tế bào (để mở đầu cho sự xâm nhập và tế bào).

2. Xâm nhập.

+ Mỗi loại virut có cách xâm nhập khác nhau vào tế bào chủ:

– Phagơ: Enzim lizôzim phá huỷ thành tế bào -> bơm axit nuclêic vào tế bào chất, vỏ capsit để lại bên ngoài.

– Virut động vật: Đưa cả vỏ cápit vào tế bào chất, sau đó ” cởi vỏ” để giải phóng axit nuclêic.

3. Sinh tổng hợp.

– Virut tổng hợp axit nuclêic và prôtêin của riêng mình.

4. Lắp ráp

– Lắp axit nuclêic vào vỏ prôtêin tạo virut hoàn chỉnh.

5. Phóng thích

– Virut phá vỡ tế bào để ồ ạt chui ra ngoài. Tế bào chết ngay.

3.: (1,5đ)

* Tại sao nói HIV gây hội chứng suy giảm miễn dịch?

Vì khi vi rút HIV xâm nhập vào cơ thể nó sẽ tấn công trực tiếp vào tế bào lim pho T đây là tế bào tham gia vào hệ thống miễn dịch nên nhanh chóng làm cho hệ miễn dịch ở người giảm sút.